Lai pilnveidotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, 2014.gada 2.janvārī Baltijas HIV asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju, biedrību „Mozaīka” un biedrību „Norvēģijas Geju un lesbiešu veselība” ir uzsākusi projektu „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)”, Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035.

Projekta ietvaros tiks veikta veselības aprūpes speciālistu apmācība par VDV vajadzībām, specifiskajiem riska faktoriem, izmeklēšanas un diagnostikas metodiku, ar mērķi izveidot ārstu Tīklojumu, kur VDV būs iespēja saņemt viņiem draudzīgus veselības aprūpes pakalpojumus. Biedrības ,,Mozaīka” telpās tiks izveidots pirmais konsultāciju-izmeklējumu punkts Rīgā, kurā VDV būs iespējams bez maksas veikt testus infekciju slimību noteikšanai un saņemt konsultācijas. Projektā iesaistītie  brīvprātīgie izplatīs informāciju par jaunajām iespējām tieši VDV. Līdz šim šāda veida pakalpojumi Latvijā nav bijuši.

Kā labās prakses piemērs VDV sociālās atstumtības mazināšanai kalpo Norvēģijas pieredze. Norvēģijā, Oslo, vairākās ģimenes ārstu praksēs ir izveidoti VDV draudzīgie veselības aprūpes pakalpojumi, kurās VDV saņem pakalpojumus pie  ārstiem, kas ir ieguvuši papildus zināšanas par viņu specifiskajām vajadzībām un veselības problēmām. Vēl viens labas prakses piemērs no Oslo īstenotajiem pakalpojumiem ir izmeklējumu/konsultāciju punkts – „Check point”, kurā VDV ir iespējams veikt bezmaksas testus infekciju slimību noteikšanai un saņemt bezmaksas konsultācijas.

Projekta ieviesējs ir biedrība ,,Baltijas HIV asociācija”, projekta partnerorganizācijas Latvijā – Veselības ministrija un biedrība ,,Mozaīka”, Norvēģijā – ,,Norvēģijas Geju un lesbiešu veselība”. Projekts uzsākts 2014.gada 2.janvārī.

Projekts tiek ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas ,,NVO fonds” apakšprogrammas ,,NVO projektu programma” ietvaros. Tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds, projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projektā plānotās galvenās aktivitātes:

  • Projekta atklāšanas sanāksme ar preses – 2014.gada 5.februārī
  • Pirmā Projekta vadības grupas sanāksme – 2014.gada 12.februārī
  • Inovatīva aprūpes pakalpojuma ,,Check-point’’ atvēršana 2014.gada 3.martā, un darbības nodrošināšana līdz 2015.gada jūnija beigām
  • Apmācību seminārs veselības aprūpes speciālistiem un brīvprātīgo apmācība – 2014.gada jūnijā
  • Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšana VDV, ārstu tīklojuma ietvaros, brīvprātīgo darbs – 2014.gada jūlijs – 2015.gada jūnijs
  • Ārstu tīklojuma sniegto pakalpojumu izvērtēšana
  • Informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana
  • Divpusējās sadarbības veidošana starp Latvijas un Norvēģijas nevalstiskajām organizācijām

 

RAKSTI PAR PROJEKTU

Projekta noslēguma konferences rezolūcijas pieņemšana

2015.gada 25.maijā biedrība ,,Baltijas HIV asociācija” ir nosūtījusi projekta noslēguma konferences rezolūciju Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei, Ministru kabineta vadītājai, premjerministrei...

Lasīt vairāk

Ir paplašināts VDV atbalstošo ārstu tīklojums

Biedrība “Baltijas HIV asociācija” ir priecīga paziņot, ka ir paplašināts Testpunkta projekta ietvaros izveidotais vīriešus, kuriem ir dzimumattiecības ar...

Lasīt vairāk

Par brīvprātīgo sanāksmi

2015. gada 13.janvārī projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar...

Lasīt vairāk

Izveidots atbalstošo ārstu tīklojums vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem

Ir izveidots atbalstošo ārstu tīklojums, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), kurā strādā ārsti-speciālisti (infektologi, dermatovenerologi) un ģimenes ārsti....

Lasīt vairāk

Darbu VDV projektā uzsākuši brīvprātīgie

Jūnija mēnesī darbu projektā „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar...

Lasīt vairāk

Darbu uzsācis testpunkts vīriešiem

5.martā biedrība ,,Baltijas HIV asociācija” atvēra Testpunktu, kas ir pirmais konsultāciju-izmeklējumu punkts vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)....

Lasīt vairāk

Piedaloties visiem projekta partneriem, 5.februārī notika VDV projekta atklāšanas sanāksme

2014.gada 5.februārī Veselības ministrijā notika projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem,...

Lasīt vairāk

Pētījums par projekta ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti

Ziņojums “Klientu informētība par projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un apmierinātība ar tiem”, 2015. gads Ziņojuma autore: Anda Ķīvīte, līdzautores:...

Lasīt vairāk