ZIEDOTĀJIEM

Ja vēlaties biedrībai sniegt atbalstu, ja jums ir idejas kopīgai sadarbībai, priecāsimies, ja sazināsieties ar mums: balthiv@gmail.com

Konts ziedojumiem AS “Swedbanka”: LV63HABA0551036520935

Biedrības reģ.nr. 40008153882

Biedrībai kopš 2014.gada 26. jūnija ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

NODOKĻU ATLAIDES

Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma lieluma.

Lai saņemtu nodokļu atmaksu par veikto ziedojumu, Tev:

 • jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, norādot ziedotās summas apmēru, un jāiesniedz VID;
 • ieteicams iesniegt VID lēmuma kopiju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Baltijas HIV asociācijai;
 • jāiesniedz VID dokumenti, kas apliecina Baltijas HIV asociācijai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, šie dokumenti fiziskajai personai ir jāsaglabā trīs taksācijas gadus).

Saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskajām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Manta vai finansiālie līdzekļi, ko maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kam šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kas uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi atbilstoši likumam nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.

Lai saņemtu šo nodokļa atlaidi, juridiskajai personai ir:

 • jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
 • deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;
 • jāiesniedz VID Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Baltijas HIV asociācija” un dokumenti, kas apliecina biedrībai “Baltijas HIV asociācija” ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, kas juridiskajai personai ir jāsaglabā piecus taksācijas gadus).

Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma lieluma.

Lai saņemtu nodokļu atmaksu par veikto ziedojumu, Tev:

 • jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, norādot ziedotās summas apmēru, un jāiesniedz VID;
 • ieteicams iesniegt VID lēmuma kopiju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Baltijas HIV asociācijai;
 • jāiesniedz VID dokumenti, kas apliecina Baltijas HIV asociācijai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, šie dokumenti fiziskajai personai ir jāsaglabā trīs taksācijas gadus).

Saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskajām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Manta vai finansiālie līdzekļi, ko maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kam šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kas uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi atbilstoši likumam nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.

Lai saņemtu šo nodokļa atlaidi, juridiskajai personai ir:

 • jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
 • deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;
 • jāiesniedz VID Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Baltijas HIV asociācija” un dokumenti, kas apliecina biedrībai “Baltijas HIV asociācija” ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, kas juridiskajai personai ir jāsaglabā piecus taksācijas gadus).

Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Baltijas HIV asociācija”: šeit