Informācija par projektā „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, paveikto laikā no 2014.gada februāra līdz 8.maijam

Turpinot realizēt projektā paredzētās aktivitātes, 5.martā tika atklāts Testpunkts, kas ir pirmais konsultāciju-izmeklējumu punkts vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV). Testpunkts atrodas biedrības „Mozaīka” telpās, Stabu ielā 19-birojs II, Rīgā, un apmeklētājus pieņem divas reizes nedēļā vakara stundās – otrdienās un trešdienās no plkst.18:00 līdz 20:30. Visi pakalpojumi – informācija par infekcijas slimībām un to profilaksi, ārstniecības iestādēm un speciālistiem, primārā izmeklēšana uz HIV un sifilisu, ir bez maksas. Testpunkta atpazīstamībai izveidots logo un informatīvs profils sociālajā tīklā Facebook. Turpinās darbs pie mājaslapas Testpunkts.lv izstrādes, sadarbībā ar projekta partneriem no Norvēģijas.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Martā – aprīlī testpunktu apmeklējuši 15 cilvēki. Visiem apmeklētājiem ir piedāvāts veikt HIV un sifilisa eksprestestus, apmeklētāji saņēmuši konsultācijas par viņiem svarīgiem un aktuāliem veselības un slimību profilakses jautājumiem, pēc apmeklētāju vēlmes izsniegti 123 prezervatīvi.

Notiek darbs pie projektā plānoto informatīvo materiālu sagatavošanas, bukletu tulkošana no norvēģu valodas par VDV svarīgām tēmām – infekcijas slimību profilaksē, seksuālajā un ikdienas uzvedībā, par slimību klīniskajām izpausmēm.

Projekta eksperts strādā pie VDV atbalstošo ārstu Tīklojuma nosacījumu izstrādes.

Tiek meklēts eksperts darbam ar informatīvajiem materiāliem. Eksperta uzdevums būs sagatavot divus informatīvus materiālus (kontaktu lapu un bukletu) projekta mērķa grupai VDV, latviešu un krievu valodās. Kontaktu lapā būs ietverta informācija par Testpunktu un tā sniegtajiem pakalpojumiem, darba laikiem, kā arī par VDV atbalstošo ārstu tīklojumu – ārstu kontaktiem, specialitātēm, pakalpojumiem, darba laikiem. Bukletā būs ietverta informācija par veselības izmeklējumu veikšanu (infekcijas slimības, HIV, STI u.c.), un to nozīmi slimību tālākas izplatības ierobežošanā, par drošu savstarpējo seksuālo attiecību nozīmi veselības saglabāšanā, par mērķa grupai nozīmīgiem cilvēktiesību un sociālajiem jautājumiem. Bukleta pamatā tiks izmantotas projekta partnerorganizācijas no Norvēģijas iestrādes sadarbībā ar tulku un Latvijas iestrādes, eksperta un biedrības biedru personīgā pieredze.

Projekta eksperts veic plānotās fokusgrupu diskusijas par VDV vajadzībām, organizējot mērķa grupas fokusgrupu (notikusi 28.04.) un medicīnas speciālistu (paredzēta 13.06.) diskusijas.

Notiek aktīvs darbs pie jūnijā plānotajām brīvprātīgo un ārstu apmācībām.

Brīvprātīgo apmācības notiks 12.jūnijā, Rīgā, Days Hotel telpās. Apmācībās iekļautas sekojošas tēmas – informācija par projektu, VDV vajadzības veselības aprūpē, Norvēģijas pieredze VDV veselības aprūpē, HIV un STI, profilakses nozīme, kā runāt ar VDV par veselības jautājumiem un profilaksi.

Ārstu apmācības notiks 13.jūnijā un 14.jūnijā, Ogrē, Hotel Club 1934. Apmācībās iekļautas sekojošas tēmas – informācija par projektu; STI un HIV Latvijā; EMIS pētījuma rezultāti par VDV dzīves apstākļiem; VDV vajadzības veselības aprūpē; Norvēģijas pieredze VDV veselības aprūpē; cilvēka seksualitāte, diskriminācijas jautājumi; psiholoģiskie aspekti darbā ar VDV; biežākās infekcijas slimības VDV un specifiskā medicīniskā izmeklēšana; HIV un sifilisa eksprestesti, to lietošana; VDV un pacientu tiesības; diskriminācija veselības aprūpē. Ārstu apmācību mērķgrupa- ģimenes ārsti, dermatovenerologi, infektologi, seksopatologi, psihoterapeiti un urologi. Ārsti pēc apmācību beigšanas saņems kredītpunktus.

Brīvprātīgo un ārstu apmācības nodrošinās profesionāli speciālisti atbilstošajās jomās.

Projekts „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” atbalstu. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

MSM project logo

 

 

[/toggle]