Projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” 3. intervīzija

2015. gada 6.februārī, plkst. 17.30, viesnīcā Days Hotel VEF zālē “Eiropa” notiks projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” 3. intervīzija, kuras laikā kopā sanāks projektu atbalstošie ārsti un brīvprātīgie, lai pārrunātu dažādas aktualitātes. Šoreiz intervīzijā piedalīsies arī vieslektore – narkoloģe Inga Landsmane.