Piedaloties visiem projekta partneriem, 5.februārī notika VDV projekta atklāšanas sanāksme

2014.gada 5.februārī Veselības ministrijā notika projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” atklāšanas sanāksme ar preses konferenci.

Sanāksmē piedalījās 24 dalībnieki, tostarp projekta partnerorganizāciju pārstāvji – Veselības ministrijas, biedrības „Mozaīka” un biedrības „Norvēģijas Geju un lesbiešu veselība”, kā arī citu sadarbības iestāžu un biedrību pārstāvji. Sanāksmes gaitai sekoja masu mediji.

Uzsāktā projekta mērķis ir paplašināt konsultāciju un izmeklējumu pieejamību un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti projekta mērķa grupai, lai mazinātu HIV un citu infekcijas slimību izplatību sabiedrībā.

Uzrunās sanāksmes dalībniekiem Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmane atzīmēja šī projekta nozīmīgumu sabiedrības veselības politikas īstenošanā, mazinot infekciju slimību tālāku izplatību, kā arī veicinot projekta mērķa grupas sociālo iekļaušanu sabiedrībā. Projekta vadītāja Inga Upmace iepazīstināja dalībniekus ar projekta aktivitātēm, kas paredzētas turpmākā projekta ieviešanas periodā līdz 2015.gada jūnijam. Tās stingri balstītas uz Eiropas interneta pētījuma EMIS laikā gūtiem atzinumiem un pierādījumiem, kurus prezentēja RSU docente un projekta pētniece Anda Karnīte. Projekta aktualitāte pamatota arī ar Eiropas slimību profilakses centra epidemioloģiskajiem datiem un publikācijām. Norvēģijas partnerorganizācija iepazīstināja ar savu plašo pieredzi darbā ar VDV, kura tiks izmantota projekta ieviešanā.

Projekts tiek ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas ,,NVO fonds” apakšprogrammas ,,NVO projektu programma” ietvaros. Tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds, projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

MSM project logo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.