konsultacija

SIA Merck Sharp & Dohme

HIV infekcijas un vīrusa hepatīta C infekcijas izplatības samazināšana Latvijā

Norises laiks: 01.10.2020. – 30.09.2022.

konsultacija

GSK Export Limited, SIA ,,Merck Sharp & Dohme Latvija” un t/c “Galerija Centrs”

HIV testēšana starptautiskajā AIDS mirušo piemiņas dienā t/c “Galerija Centrs” 

Norises laiks: 13.05.2022. – 14.05.2022.

atbalsts

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

Biedrības finansiālās ilgtspējas veicināšana

Norises laiks: 01.04.2021. – 30.01.2022.

konsultacija

SIA GlaxoSmithKline un SIA LEAD. Korporatīvā komunikācija

Dalība sarunu festivālā “LAMPA”

2023, 2022, 2021, 2019, 2017

 

konsultacija

Gilead Sciences Poland

Be Sure about Yourself and Your Partner – Come to Checkpoint!

Norises laiks: 09.02.2021. – 09.12.2021.

apmaciba

SIA GlaxoSmithKline

Izglītojoši semināri par HIV/AIDS tēmu sociālajiem darbiniekiem

Norises laiks: 12.08.2020. – 31.12.2020.

konsultacija

Eiropas Komisija

COBATEST projekts: HIV diagnosticēšanas prakses Eiropā

Norises laiks: Kopš 2010. gada ar nelieliem pārtraukumiem

atbalsts

Giving for Latvia

Atbalsta grupu organizēšana HIV inficētām sievietēm un ģimenēm, kuras skar HIV

Norises laiks: 04.2020. – 31.12.2020.

atbalsts

Ziedot.lv

Atbalsta grupas cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV

Norises laiks: 02.03.2020. – 31.12.2020.

konsultacija

ASV vēstniecības «Small grant»projekts

Testpunkta uzturēšana un bezmaksas HIV, C, B hepatītu un sifilisa testu veikšana Latvijas iedzīvotājiem

Norises laiks: 01.10.2019. – 30.10.2020.

apmaciba

UAB «JOHNSON & JOHNSON» filiāle Latvijā

Sabiedrības izpratnes veicināšana par HIV un testēšanu

Norises laiks: 10.12.2018. – 10.06.2019.

apmaciba

SIA GlaxoSmithKline

Izglītojoši semināri par HIV/AIDS tēmu sociālajiem darbiniekiem

Norises laiks: 10.10.2019. – 31.12.2019.

statistika

Pasaules Veselības organizācijas atbalstīts projekts

Eksprestestu lietderības izvērtēšana sifilisa un HIV infekcijas skrīningā zema sliekšņa centros vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)

Norises laiks: 10.07.2018. – 30.04.2019.

konsultacija

ViiV Healthcare

Koalīcija pārmaiņām

Norises laiks: 2016. – 2017.gads

konsultacija

Sabiedrības integrācijas fonds, EEZ finanšu instrumenta ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)

Norises laiks: 02.01.2014. – 30.06.2015.

apmaciba

Sabiedrības integrācijas fonds, EEZ finanšu instrumenta ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekts ar Norvēģijas Geju un lesbiešu veselības organizāciju

Norises laiks: 11.06.2013. – 14.06.2013.