Biedrība "Baltijas HIV asociācija”

+371 28441324

Konts ziedojumiem AS “Swedbanka”: LV63HABA0551036520935

Biedrības reģ.nr. 40008153882

Biedrības faktiskā adrese: Merķeļa ielā 11-212,
Rīga, Latvija, LV-1050

Biedrībai kopš 2014.gada 26. jūnija ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

ATBALSTĪT MŪS