Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas atbalsta biedrības mērķus.

Lai iestātos biedrībā, ir jāuzraksta biedrības valdei iesniegums, kuru kopā ar CV jānosūta uz biedrības e-pasta adresi balthiv@gmail.com vai jāiesniedz jebkuram valdes loceklim.

Lēmums par biedra uzņemšanu tiks izskatīts 2 nedēļu laikā no visu dokumentu saņemšanas brīža.