Recommendations for the roll‐out of innovative HIV testing strategies based on the results of a study conducted among MSM and stakeholders, 2017

EURO HIV EDAT projekta pētījuma par HIV testēšanas inovatīvām metodēm VDV vidū rekomendācijas

KAB/P study on the implementation of innovative HIV testing strategies: Main results of a study conducted among MSM and stakeholders, 2017

EURO HIV EDAT projekta pētījuma par HIV testēšanas inovatīvām metodēm VDV vidū ziņojums

Rapid Risk Assessment: Hepatitis A outbreaks in the EU/EEA mostly affecting men who have sex with men, 2017

ECDC ziņojums par straujo A hepatīta izplatību ES / EEZ, īpaši vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, vidū.

The Status of the HIV Response in the European Union / European Economic Area, 2016

ECDC ziņojums par HIV izplatību ES / EEZ, vēršot uzmanību uz dinamikā pieaugošo inficēšanos heteroseksuāļu vidū.

Action Plan for the Health Sector Response to HIV in the WHO European Region, 2016

Pasaules Veselības organizācija ir izstrādājusi rīcības plānu veselības nozarei saistībā ar straujo HIV infekcijas izplatību Eiropā.

HIV, HCV, TB and Harm Reduction in Prison, 2016.

Harm Reduction International ir izstrādājuši ieteikumus HIV, hepatīta C un tuberkulozes riska mazināšanu cietumos.

Rokasgrāmata kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniedzējiem darbā ar injicējamo narkotiku lietotājiem „Narkotiku lietošanas radītā veselības kaitējuma mazināšana un novēršana”

Rokasgrāmata izstrādāta un izdota Eiropas Komisijas projekta Nr. 2005305
„Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana injicējamo narkotiku lietotājiem un pārejas grupām” (ENCAP) ietvaros.