Pētījums par projekta ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti

Ziņojums “Klientu informētība par projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un apmierinātība ar tiem”, 2015. gads Ziņojuma autore: Anda Ķīvīte, līdzautores: Inga Upmace, Indra Liniņa Lejuplādēt VDV projekta Noslēguma konferences prezentācijas Projekta norise, inovatīvas pieejas un sasniegumi...

Read More

Eiropas HIV testēšanas nedēļa 2013 Latvijā

Starptautiskā organizācija „HIV in Europe”, ierosinājusi vērienīgu akciju „Eiropas HIV testēšanas nedēļa 2013”. Akcijas mērķis – palielināt sabiedrības informētību par agrīnas HIV diagnostikas svarīgumu un savlaicīgas ārstēšanas uzsākšanu, lai nodrošinātu labāku HIV terapijas rezultātu, zemākas ārstēšanas izmaksas un ierobežotu...

Read More