HIV inficētajiem, viņu ģimenes locekļiem un tuviniekiem piedāvājam psiholoģisku un informatīvu atbalstu. Tev ir iespējams individuāli sazināties ar atbalsta personu Guntu vai apmeklēt atbalsta grupu.

Atbalsta grupas tikšanās notiek aptuveni vienu reizi mēnesī Rīgā, tikšanās ilgst aptuveni 3 stundas. Grupā parasti ir dažāda vecuma sievietes un bērni. Katrai sievietei ir sava dzīves un attiecību pieredze, atšķirīga pašreizējā dzīves situācija.

Ja vēlies piedalīties, zvani Guntai (tālr. 28441324) vai raksti
testpunkts@gmail.com. Konfidencialitātes nolūkos tikšanās datums un laiks tiek paziņots tiem, kuri izteikuši vēlmi piedalīties.