VALDE

Inga Upmace

Biedrības valdes priekšsēdētāja

Evija Dompalma–Linuža

Biedrības valdes locekle

KOMANDA

Ieva Siksaliete

Testpunkta vadītāja, HIV konsultante

Māra Veselova

Projektu vadītāja

Līva Dubro

HIV konsultante

Nadīne Barkāne

HIV konsultante

Anna Marija Petrakova

HIV konsultante