VALDE

Inga Upmace

Biedrības valdes priekšsēdētāja

balthiv@gmail.com

Evija Dompalma–Linuža

Biedrības valdes locekle

balthiv@gmail.com

KOMANDA

Katrīna Faibuševiča

Testpunkta vadītāja, HIV konsultante

Rainita Zavadska

HIV konsultante

Toni Anželo Fernandes

HIV konsultants

Līva Dubro

HIV konsultante

Kristīne Ivanova

HIV konsultante

Māra Veselova

Projektu vadītāja

Karlīna Kristiāna Zeltiņa

HIV konsultante

Ieva Siksaliete

Projekta vadītāja