VALDE

Inga Upmace

Biedrības valdes priekšsēdētāja

Evija Dompalma–Linuža

Biedrības valdes locekle

Gunta Timma

Biedrības valdes locekle

KOMANDA

Māra Veselova

Projektu vadītāja

Līva Bremze

HIV konsultante

Egīls Zaķis

HIV konsultants

Nadīne Barkāne

HIV konsultante

Ieva Siksaliete

HIV konsultante

Anna Marija Petrakova

HIV konsultante

Laura Rudzika

HIV konsultante