VALDE

Inga Upmace

Biedrības valdes priekšsēdētāja

Evija Dompalma–Linuža

Biedrības valdes locekle

KOMANDA

Amanda Kleina

Testpunkta vadītāja, HIV konsultante

Māra Veselova

Projektu vadītāja

Līva Dubro

HIV konsultante

Nadīne Barkāne

HIV konsultante