Projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” 2. intervīzija

2014. gada 15. decembrī, viesnīcas “Days Hotel VEF” zālē “Eiropa” norisinājās projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” 2. intervīzija, kuras laikā projekta dalībnieki, atbalstošie ārsti un brīvprātīgie diskutēja par pieejamo ārstu pakalpojumu popularizēšanu VDV vidū, kā arī Testpunkta un tā sniegto pakalpojumu atpazīstamības veicināšanu.

Intervizija-decembris-2

20141215_183422