Sīkāk par pētījumu Ingas Upmaces prezentācijā

No 2018.gada 10.jūlija līdz 2019.gada 30.aprīlim biedrība Baltijas HIV asociācija realizēja Pasaules Veselības organizācijas projektu “Eksprestestu lietderības izvērtēšana sifilisa un HIV infekcijas skrīningā zema sliekšņa centros vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)“. Tika pārbaudītas jaunas testēšanas metodes izmēģinājuma uzsākšana: HIVsifilisa kombinētais eksprestests.

Projekts tika realizēts sadarbībā ar Katalonijas Seksuāli Transmisīvo Slimību un AIDS Epidemioloģijas Pētījumu Centru, kuri veica Testpunkta darbinieku apmācību šī pētījuma ietvaros. 

Pētījuma ietvaros tika pielietoti inovatīvi kombinētie HIV/sifilisa testi, to rezultātus salīdzinot ar Testpunktā esošajiem rutīnas testiem. Latvijā tika sasniegti plānotie 150 mērķa grupas vīrieši, kas ļāva novērtēt gan testu darbību, gan sekot abu infekciju izplatībai MSM vidū.

 

Lejuplādēt ziņojumu

Ziņojums “Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā Latvijā “, 2018. gads

Ziņojums angļu valodā

Ziņojums “HIV, tuberkulozes un asociēto infekcijas slimību (hepatīts B un C, sifiliss, gonoreja un hlamīdijas) izplatība Baltijas jūras reģiona valstīs, 2014. gads”

Pētījuma nacionālais ziņojums

Pētījums “Eiropas interneta pētījums par vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (EMIS)”, 2013. gads

LASĪT VAIRĀK

Pētījums “HIV infekcijas, citu infekciju un ar tām saistīto riska faktoru apzināšana vienā no HIV inficēšanās riskam pakļautajām grupām – prostitūcijā nodarbinātām personām”, Latvija, 2011.gads

Lejuplādēt latviski

Šķērsgriezuma pētījums „HIV un citu infekcijas slimību prevalences un asociētās riska uzvedības izplatības noteikšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2007.gadā”

Pētījums veikts Eiropas Komisijas projekta Nr. 2005305 „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana injicējamo narkotiku lietotājiem un pārejas grupām” (ENCAP) ietvaros.

Lejuplādēt angliski

Šķērsgriezuma pētījums „HIV un citu infekcijas slimību prevalences un asociētās riska uzvedības izplatības noteikšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2007.gadā”

Pētījums veikts Eiropas Komisijas projekta Nr. 2005305 „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana injicējamo narkotiku lietotājiem un pārejas grupām” (ENCAP) ietvaros.

Lejuplādēt krieviski

Šķērsgriezuma pētījums „HIV un citu infekcijas slimību prevalences un asociētās riska uzvedības izplatības noteikšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2007.gadā”

Pētījums veikts Eiropas Komisijas projekta Nr. 2005305 „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana injicējamo narkotiku lietotājiem un pārejas grupām” (ENCAP) ietvaros.