Pētījums par projekta ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti

Ziņojums “Klientu informētība par projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un apmierinātība ar tiem”, 2015. gads
Ziņojuma autore: Anda Ķīvīte, līdzautores: Inga Upmace, Indra Liniņa
[button link=”http://balthiv.com/wp-content/uploads/2015/07/SIF_VDV_petijuma_zinojums_Kivite3.pdf” size=”small” style=”download” window=”yes”]Lejuplādēt[/button]

VDV projekta Noslēguma konferences prezentācijas

Projekta norise, inovatīvas pieejas un sasniegumi
Inga Upmace, noslēguma konference, 22.05.2015

[button link=”http://balthiv.com/wp-content/uploads/2015/06/Upmace_Nosleguma-konfer_prezentacija-2.pdf” size=”small” style=”download” window=”yes”]Lejuplādēt[/button]

Sjekkpunkt – Experience on Grindr to reach MSM for HIV testing in Norway
Rolf Martin Angeltvedt, noslēguma konference, 22.05.2015

[button link=”http://balthiv.com/wp-content/uploads/2015/06/Angeltvedt_Sjekkpunkt-Grindr-experience.pdf” size=”small” style=”download” window=”yes”]Lejuplādēt[/button]

HIV/AIDS, vīrusu hepatītu un STI izplatība VSV vidū PVO Eiropas Reģionā PVO rekomendācijas infekcijas ierobežošanā
Antons Mozaļevskis, noslēguma konference, 22.05.2015

[button link=”http://balthiv.com/wp-content/uploads/2015/06/Mozalevskis_VDV_Konference_PVO-vadlinijas.pdf” size=”small” style=”download” window=”yes”]Lejuplādēt[/button]

VDV gatavība veikt HIV testu: Vācijas piemērs, balstoties uz aktuālajiem pētījumiem
Sandra Dudareva-Vizule, noslēguma konference, 22.05.2015

[button link=”http://balthiv.com/wp-content/uploads/2015/06/DudarevaVizuleS_Vacijas-piemers.pdf” size=”small” style=”download” window=”yes”]Lejuplādēt[/button]

TESTPUNKTS. Pārskats par darbības 14 mēnešiem
Inga Bulmistre, Andra Ķīvīte, noslēguma konference, 22.05.2015

[button link=”http://balthiv.com/wp-content/uploads/2015/06/Bulmistre_Kivite_Testpunkta-darbs.pdf” size=”small” style=”download” window=”yes”]Lejuplādēt[/button]

Projekta ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtējuma rezultāti
Andra Ķīvīte, noslēguma konference, 22.05.2015

[button link=”http://balthiv.com/wp-content/uploads/2015/06/Kivite_VDV_pakalpojumu-izvertej_22.05.2015..pdf” size=”small” style=”download” window=”yes”]Lejuplādēt[/button]

Projekta brīvprātīgo un EuroPride dalībnieku apmācība ar diskusiju par vīriešu veselību

Sadarbībā ar biedrību “Mozaīka” EuroPride 2015 nedēļas ietvaros 16.jūnijā notikusi projekta brīvprātīgo un EuroPride dalībnieku apmācība ar diskusiju par vīriešu veselību. Diskusiju vadīja projekta atbalstošo ārstu tīklojuma daktere Daina Semjonova un projekta vadītāja Inga Upmace. Dalībniekiem bija iespēja individuāli pārrunāt viņus interesējošos veselības jautājumus.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

jaunie-logo_krasaini

Projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035 „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” brīvprātīgo apmācība/diskusija par vīriešu veselības jautājumiem „Euro Pride 2015” ietvaros, 2015.gada 16.jūnijā.

Dienas kārtība

Rīgā, Skolas ielā 15 (Kaņepes kultūras centrs)

18.00-18.30
Iepazīstināšana ar projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” pakalpojumiem, tostarp, atbalstošo ārstu tīklojumu. Inga Upmace, Daina Semjonova

18.30 -20.00
Diskusija par vīriešu veselības jautājumiem. Daina Semjonova

20.00 – 21.00
Individuālās konsultācijas un atbildes uz diskusijas dalībnieku jautājumiem. Daina Semjonova

(16.06.2015)

[/toggle]

Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)

Lai pilnveidotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, 2014.gada 2.janvārī Baltijas HIV asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju, biedrību „Mozaīka” un biedrību „Norvēģijas Geju un lesbiešu veselība” ir uzsākusi projektu „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)”.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Projekta ietvaros tiks veikta veselības aprūpes speciālistu apmācība par VDV vajadzībām, specifiskajiem riska faktoriem, izmeklēšanas un diagnostikas metodiku, ar mērķi izveidot ārstu Tīklojumu, kur VDV būs iespēja saņemt viņiem draudzīgus veselības aprūpes pakalpojumus. Biedrības ,,Mozaīka” telpās tiks izveidots pirmais konsultāciju-izmeklējumu punkts Rīgā, kurā VDV būs iespējams bez maksas veikt testus infekciju slimību noteikšanai un saņemt konsultācijas. Projektā iesaistītie  brīvprātīgie izplatīs informāciju par jaunajām iespējām tieši VDV. Līdz šim šāda veida pakalpojumi Latvijā nav bijuši.

Kā labās prakses piemērs VDV sociālās atstumtības mazināšanai kalpo Norvēģijas pieredze. Norvēģijā, Oslo, vairākās ģimenes ārstu praksēs ir izveidoti VDV draudzīgie veselības aprūpes pakalpojumi, kurās VDV saņem pakalpojumus pie  ārstiem, kas ir ieguvuši papildus zināšanas par viņu specifiskajām vajadzībām un veselības problēmām. Vēl viens labas prakses piemērs no Oslo īstenotajiem pakalpojumiem ir izmeklējumu/konsultāciju punkts – „Check point”, kurā VDV ir iespējams veikt bezmaksas testus infekciju slimību noteikšanai un saņemt bezmaksas konsultācijas.

Projekts tiks realizēts laika periodā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Projektu līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds, EEZ finanšu instrumenta ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekta vadītāja: Inga Upmace, e-pasts: inga.upmace@balthiv.lv

MSM project logo

 

 

 

(07.01.2014.)

[/toggle]

24.un 25.oktobrī notiks otrās veselības aprūpes speciālistu apmācības „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” projekta ietvaros

Biedrība „Baltijas HIV Asociācija” 24.un 25.oktobrī organizē otrās apmācības veselības aprūpes speciālistiem projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, ietvaros. Apmācības notiks viesnīcā „Lielupe”, Jūrmalā.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Apmācībās veselības aprūpes speciālisti iepazīsies par VDV projektu, tā realizētajām un plānotajām aktivitātēm; uzzinās jaunākos datus par STI un HIV Latvijā; EMIS pētījuma rezultātiem par VDV dzīves apstākļiem; cilvēka seksualitāti;  diskriminācijas jautājumiem; psiholoģiskiem aspektiem darbā ar VDV. Apmācībās speciālistiem būs iespēja papildināt zināšanas par HIV infekciju; seksuālās veselības īpatnībām un biežākām infekciju slimībām VDV vidū un to specifisko medicīnisko izmeklēšanu; HIV un sifilisa eksprestestiem un to lietošanu. Apmācībās būs iespēja iepazīties ar efektīvas komunikācijas prasmēm, kā labāk runāt ar pacientu; par Testpunkta darbības pusgada pieredzi un sadarbība ar ārstiem, kas atbalstošo ārstu tīklojumā strādā jau no jūlija mēneša. Notiks diskusija par VDV un viņu kā pacientu tiesībām, un VDV diskriminācijas mazināšanas aspektiem veselības aprūpē. Apmācības piedalīsies 15 veselības aprūpes speciālist – ģimenes ārsti, infektologi, urologi, dermatovenerologi u.c. Ārsti pēc apmācību beigšanas saņems 10 kredītpunktus.

Apmācības nodrošinās profesionāli speciālisti – praktizējoši, apmācīttiesīgi ārsti, RSU mācībspēki, vadošie speciālisti pacientu tiesību jomā.

Programma.

(23.10.2014.)

[/toggle]

 

2014.gada 18.oktobrī Projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ietvaros organizētās apmācībās piedalījās 13 brīvprātīgie, kuri līdz 2015.gada jūnijam iesaistīties projekta aktivitātēs. Brīvprātīgo vidū pārsvarā ir RSU medicīnas un sabiedrības veselības studenti, kuri jau apmācību laikā izteica idejas par turpmākajām aktivitātēm, kuras būtu darāmas projekta ietvaros.

20141018_104521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.oktobrī notiks jau otrās brīvprātīgo grupas apmācības „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” projekta ietvaros

Biedrība „Baltijas HIV Asociācija” 18.oktobrī organizē apmācības otrajai brīvprātīgo grupai projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, ietvaros.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Brīvprātīgo apmācības notiks Days Hotel Riga VEF telpās. Šajās apmācībās brīvprātīgie tiks sagatavoti darbam VDV projektā, apgūstot sekojošas tēmas – informāciju par projektu, tā mērķiem, realizētajām un paredzētājām aktivitātēm; uzzinās, kā atpazīt seksuāli transmisīvās infekcijas un HIV, kā arī kāda nozīme ir infekcijas slimību profilaksei; par cilvēka seksualitātes jautājumiem, VDV diskriminācijas gadījumiem un psiholoģiskajiem aspektiem darbā ar projekta mērķa grupu. Apmācībās brīvprātīgie tiks iepazīstināti ar darba uzdevumiem projektā un būs iespēja tikties ar brīvprātīgajiem, kas strādā projektā jau no jūlija mēneša, lai dalītos pieredzē par paveikto. Brīvprātīgo apmācības nodrošinās profesionāli speciālisti atbilstošajās jomās.

No jūlija mēneša, sadarbībā ar brīvprātīgajiem ir izveidoti vairāki informatīvie materiāli – projekta plakāts, videorullītis latviešu un krievu valodās – kā notiek konsultācija Testpunktā, pilnveidota Testpunkta mājaslapa, to visu var apskatīt: http://testpunkts.lv/wp/home/ . Kopā ar brīvprātīgajiem ir veiktas arī daudzas citas aktivitātes, ar kurām plašāk varēs iepazīties apmācībās.

Apmācību programma.

Projekts „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” atbalstu. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

(17.10.2014.)

[/toggle]

Vīriešiem ir iespēja saņemt konfidenciālu ārsta konsultāciju

Jau vairākus mēnešus aktīvi darbojas VDV atbalstošo ārstu tīklojums, pie kuriem vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV) var saņemt konfidenciālu un profesionālu ārsta konsultāciju, izvairoties no diskriminācijas viņu dzīvesveida dēļ.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Ārstu tīklojumā pašreiz strādā 11 ārsti – 4 ģimenes ārsti un 7 ārsti-speciālisti (dermatovenerologi, infektologi-hepatologi), un pirms darbības uzsākšanas ārstiem bija apmācību seminārs, kurā tika pievērsta īpaša uzmanība VDV dzīvesveida jautājumiem, veselības problēmām un diskriminācijas gadījumiem. Novembrī ārstu tīklojums tiks paplašināts.

Pie ārstiem var vērsties jebkurš interesents ar vai bez ģimenes ārsta nosūtījuma. VDV atbalstošo ārstu kontaktinformācija atrodama: http://balthiv.com/testpunkts/atbalstoso-arstu-tikls

Biedrība „Baltijas HIV Asociācija” atgādina, ka Testpunktā vīriešiem ir iespēja veikt bezmaksas HIV un sifilisa testus. Testi ir bezmaksas, anonīmi, rezultāts – 20 minūšu laikā. Gaidot testa rezultātu, ir iespēja saņemt medicīnas darbinieka konsultāciju, bezmaksas prezervatīvus, lubrikantus. Testpunkts atrodas: Rīgā, Stabu ielā 19, birojs II, atvērts otrdienās un trešdienās no 18:00-20:30, tel.28441324. Katra mēneša pirmajā piektdienā, šomēnes 3.oktobrī, Testpunkts dodas izbraukumā un piedāvā bezmaksas HIV testu un sifilisa testu veikt klubā „Golden” no plkst.21:00-23:00. Vairāk: http://balthiv.com/testpunkts

VDV atbalstošo ārstu tīklojums izveidots ar mērķi uzlabot ārstniecisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, mazināt VDV sociālo atstumtību un ierobežot infekciju izplatību, projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ietvaros, ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” atbalstu. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

(02.10.2014.)

[/toggle]

 

Sākot ar 22.augustu Testpunkta pakalpojumus varēs saņemt klubā „Golden”

Sākot ar 2014.gada 22.augustu un turpmāk katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst.21:00-23:00 Testpunkta pakalpojumus varēs saņemt arī klubā „Golden”. Pakalpojums ietver – bezmaksas eksprestestu veikšanu pārbaudei uz HIV un sifilisu (rezultāts pēc 20 min.), anonīmu konsultāciju, informāciju par veselības jautājumiem, iespēju saņemt prezervatīvus un lubrikantus.

Atgādinām, ka Testpunkts darbojas no 2014.gada marta mēneša, Rīgā, Stabu ielā 19, birojs II. Atvērts otrdienās un trešdienās no 18:00-20:30, tel.28441324. Vairāk: http://balthiv.com/testpunkts

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Testpunkta plakats_interneta formats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20.08.2014.)

[/toggle]

 

Izveidots atbalstošo ārstu tīklojums vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem

Ir izveidots atbalstošo ārstu tīklojums, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), kurā strādā ārsti-speciālisti (infektologi, dermatovenerologi) un ģimenes ārsti. Vēršoties pie šiem ārstiem, VDV var saņemt konsultāciju un izmeklējumus, izvairoties no diskriminācijas viņu dzīvesveida dēļ.

VDV atbalstošo Ārstu tīklojums ir izveidots projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ietvaros. No jūlija mēneša Ārstu tīklojumā strādā 11 ārsti – 4 ģimenes ārsti un 7 ārsti-speciālisti (dermatovenerologi, infektologi).

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Pirms darbības uzsākšanas ārstiem notika apmācības projekta ietvaros. Rudenī  tiks organizētas apmācības ārstiem ar mērķi paplašināt VDV Atbalstošo ārstu tīklojumu.

VDV Atbalstošo ārstu kontaktinformācija: http://balthiv.com/testpunkts/atbalstoso-arstu-tikls un http://testpunkts.lv/wp/pakalpojums/

(07.08.2014.)

[/toggle]

Darbu VDV projektā uzsākuši brīvprātīgie

Jūnija mēnesī darbu projektā „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ir uzsākuši 10 brīvprātīgie, bet jūlijā projektam pievienojušies vēl 2 brīvprātīgie.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Pirms darba uzsākšanas, jūnijā brīvprātīgajiem tika organizētas apmācības, kurās viņi iepazinās ar projektu, tā mērķiem un brīvprātīgo darba uzdevumiem un nozīmi. Apmācību semināra laikā brīvprātīgie iepazinās arī ar VDV vajadzībām veselības aprūpē, Norvēģijas pieredzi VDV veselības aprūpē un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā VDV; guva priekšstatu par seksuāli transmisīvām infekcijām – to izplatību, kā tās atpazīt un kā no tām izsargāties ;  uzzināja par to, kādas veselības pārbaudes ir jāveic VDV, cik bieži un kādēļ; guva priekšstatu par HIV un sifilisa eksprestestiem , kā arī papildināja savas zināšanas par to, kā runāt ar VDV par slimību profilaksi; komunikāciju un motivēšanu.

Brīvprātīgo galvenie uzdevumi ir līdzdarboties Testpunktā, skaidrot VDV jautājumus, kas saistīti ar viņu veselību un slimību profilaksi,  VDV pulcēšanās vietās uzrunāt un aicināt vīriešus pārbaudīt savu veselību un izplatīt informāciju par Testpunktā pieejamiem pakalpojumiem. Kopā ar brīvprātīgajiem ir tapuši vairāki informatīvie materiāli – Testpunkta logo, video rullītis un plakāts. Šobrīd tiek veidots arī VDV atbalstošo ārstu tīklojums, un brīvprātīgie palīdzēs informāciju par ārstiem izplatīt tālāk projekta mērķa auditorijai.

Biedrība „Baltijas HIV Asociācija” atgādina, ka Testpunktā vīriešiem ir unikāla iespēja veikt izmeklēšanu uz HIV un sifilisu. Testi ir bezmaksas, anonīmi, rezultāts – 20 minūšu laikā. Gaidot testa rezultātu, katrs saņems konsultāciju, bezmaksas prezervatīvus, lubrikantus. Testpunkts atrodas: Rīgā, Stabu ielā 19, birojs II. Atvērts otrdienās un trešdienās no 18:00-20:30, tel.28441324. Vairāk: http://balthiv.com/testpunkts  vai http://www.mozaika.lv

(31.07.2014.)

[/toggle]

Nāc un pārbaudies! Testpunkts aicina vīriešus pārbaudīt veselību

Biedrība „Baltijas HIV Asociācija” atgādina, ka Testpunktā vīriešiem ir unikāla iespēja veikt bezmaksas izmeklēšanu uz HIV un sifilisu. Testi ir bezmaksas, anonīmi, rezultāts – 20 minūšu laikā. Gaidot testa rezultātu, ir iespēja saņemt konsultāciju, bezmaksas prezervatīvus, lubrikantus.

Tikko pavadīta Līgo nakts un Jāņu diena, tāpēc nekavējies – nāc un pārbaudies!

Testpunktu atradīsi: Rīgā, Stabu ielā 19, birojs II. Atvērts otrdienās un trešdienās no 18:00-20:30, tel.28441324. Vairāk: http://balthiv.com/testpunkts

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Testpunkts ir atvērts projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” atbalstu. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

(25.06.2014.)

[/toggle]

 

12., 13.un 14.jūnijā notiks apmācības VDV projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem un veselības aprūpes speciālistiem

Turpinot projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035 ieviešanu, biedrība “Baltijas HIV Asociācija” 2014.gada 12., 13.un 14.jūnijā organizē apmācības projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem un veselības aprūpes speciālistiem.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Brīvprātīgo apmācības notiks 12.jūnijā, Rīgā, Days Hotel VEF telpās. Apmācībās brīvprātīgie iepazīsies ar VDV projektu, tā realizētajām un plānotajām aktivitātēm; VDV vajadzībām veselības aprūpē, Norvēģijas pieredzi VDV veselības aprūpē un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā VDV; iegūs informāciju par seksuāli transmisīvām infekcijām – to izplatību, kā tās atpazīt un kā no tām izsargāties; kādas veselības pārbaudes ir jāveic VDV, cik bieži un kādēļ; HIV un sifilisa eksprestestiem; kā runāt ar VDV par slimību profilaksi; komunikāciju un motivēšanu; brīvprātīgo darba nozīmi projektā.

Veselības aprūpes speciālistu apmācības notiks 13.jūnijā un 14.jūnijā, Ogrē, Hotel Club 1934. Apmācībās veselības aprūpes speciālistiem būs iespēja uzzināt par VDV projektu, tā realizētajām un plānotajām aktivitātēm; jaunākos datus par STI un HIV Latvijā; EMIS pētījuma rezultātiem par VDV dzīves apstākļiem; cilvēka seksualitāti;  diskriminācijas jautājumiem; psiholoģiskiem aspektiem darbā ar VDV; VDV vajadzībām veselības aprūpē, Norvēģijas pieredzi specifisko veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā VDV. Apmācībās notiks diskusija par  VDV personisko pieredzi saskarsmē ar veselības aprūpi: pozitīvais un negatīvais. Apmācībās speciālistiem būs iespēja papildināt zināšanas par seksuālās veselības īpatnībām VDV vidū; biežākām infekciju slimībām VDV vidū un to specifisko medicīnisko izmeklēšanu; HIV un sifilisa eksprestestiem un to lietošanu; VDV un viņu kā pacientu tiesībām, diskriminācijas mazināšanas aspektiem veselības aprūpē. Apmācības piedalīsies – ģimenes ārsti, infektologi, urologi, dermatovenerologi u.c. Ārsti pēc apmācību beigšanas saņems 10 kredītpunktus.

Brīvprātīgo un ārstu apmācības nodrošinās profesionāli speciālisti – praktizējoši, apmācīttiesīgi ārsti, RSU mācībspēki, vadošie speciālisti pacientu tiesību jomā un Norvēģijas Geju un lesbiešu veselības asociācijas pārstāvis.

Apmācības organizē biedrība „Baltijas HIV Asociācija”.

Brīvprātīgo apmācību programma.

Veselības aprūpes speciālistu apmācību programma.

(09.06.2014.)

[/toggle]

 

Informācija par projektā „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, paveikto laikā no 2014.gada februāra līdz 8.maijam

Turpinot realizēt projektā paredzētās aktivitātes, 5.martā tika atklāts Testpunkts, kas ir pirmais konsultāciju-izmeklējumu punkts vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV). Testpunkts atrodas biedrības „Mozaīka” telpās, Stabu ielā 19-birojs II, Rīgā, un apmeklētājus pieņem divas reizes nedēļā vakara stundās – otrdienās un trešdienās no plkst.18:00 līdz 20:30. Visi pakalpojumi – informācija par infekcijas slimībām un to profilaksi, ārstniecības iestādēm un speciālistiem, primārā izmeklēšana uz HIV un sifilisu, ir bez maksas. Testpunkta atpazīstamībai izveidots logo un informatīvs profils sociālajā tīklā Facebook. Turpinās darbs pie mājaslapas Testpunkts.lv izstrādes, sadarbībā ar projekta partneriem no Norvēģijas.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Martā – aprīlī testpunktu apmeklējuši 15 cilvēki. Visiem apmeklētājiem ir piedāvāts veikt HIV un sifilisa eksprestestus, apmeklētāji saņēmuši konsultācijas par viņiem svarīgiem un aktuāliem veselības un slimību profilakses jautājumiem, pēc apmeklētāju vēlmes izsniegti 123 prezervatīvi.

Notiek darbs pie projektā plānoto informatīvo materiālu sagatavošanas, bukletu tulkošana no norvēģu valodas par VDV svarīgām tēmām – infekcijas slimību profilaksē, seksuālajā un ikdienas uzvedībā, par slimību klīniskajām izpausmēm.

Projekta eksperts strādā pie VDV atbalstošo ārstu Tīklojuma nosacījumu izstrādes.

Tiek meklēts eksperts darbam ar informatīvajiem materiāliem. Eksperta uzdevums būs sagatavot divus informatīvus materiālus (kontaktu lapu un bukletu) projekta mērķa grupai VDV, latviešu un krievu valodās. Kontaktu lapā būs ietverta informācija par Testpunktu un tā sniegtajiem pakalpojumiem, darba laikiem, kā arī par VDV atbalstošo ārstu tīklojumu – ārstu kontaktiem, specialitātēm, pakalpojumiem, darba laikiem. Bukletā būs ietverta informācija par veselības izmeklējumu veikšanu (infekcijas slimības, HIV, STI u.c.), un to nozīmi slimību tālākas izplatības ierobežošanā, par drošu savstarpējo seksuālo attiecību nozīmi veselības saglabāšanā, par mērķa grupai nozīmīgiem cilvēktiesību un sociālajiem jautājumiem. Bukleta pamatā tiks izmantotas projekta partnerorganizācijas no Norvēģijas iestrādes sadarbībā ar tulku un Latvijas iestrādes, eksperta un biedrības biedru personīgā pieredze.

Projekta eksperts veic plānotās fokusgrupu diskusijas par VDV vajadzībām, organizējot mērķa grupas fokusgrupu (notikusi 28.04.) un medicīnas speciālistu (paredzēta 13.06.) diskusijas.

Notiek aktīvs darbs pie jūnijā plānotajām brīvprātīgo un ārstu apmācībām.

Brīvprātīgo apmācības notiks 12.jūnijā, Rīgā, Days Hotel telpās. Apmācībās iekļautas sekojošas tēmas – informācija par projektu, VDV vajadzības veselības aprūpē, Norvēģijas pieredze VDV veselības aprūpē, HIV un STI, profilakses nozīme, kā runāt ar VDV par veselības jautājumiem un profilaksi.

Ārstu apmācības notiks 13.jūnijā un 14.jūnijā, Ogrē, Hotel Club 1934. Apmācībās iekļautas sekojošas tēmas – informācija par projektu; STI un HIV Latvijā; EMIS pētījuma rezultāti par VDV dzīves apstākļiem; VDV vajadzības veselības aprūpē; Norvēģijas pieredze VDV veselības aprūpē; cilvēka seksualitāte, diskriminācijas jautājumi; psiholoģiskie aspekti darbā ar VDV; biežākās infekcijas slimības VDV un specifiskā medicīniskā izmeklēšana; HIV un sifilisa eksprestesti, to lietošana; VDV un pacientu tiesības; diskriminācija veselības aprūpē. Ārstu apmācību mērķgrupa- ģimenes ārsti, dermatovenerologi, infektologi, seksopatologi, psihoterapeiti un urologi. Ārsti pēc apmācību beigšanas saņems kredītpunktus.

Brīvprātīgo un ārstu apmācības nodrošinās profesionāli speciālisti atbilstošajās jomās.

(13.05.2014.)

[/toggle]

 

Apmeklētāji pozitīvi novērtē saņemtos pakalpojumus Testpunktā

Pirmais Testpunkta darbības mēnesis aizritējis veiksmīgi. Laikā no 5.marta līdz 4.aprīlim Testpunktu apmeklējuši 13 vīrieši vecumā no 17 līdz 46 gadiem, visiem apmeklētājiem ir sniegtas konsultācijas un veikti izmeklējumi uz HIV un sifilisu. Apmeklētājiem ir iespējas saņemt prezervatīvus bez maksas.

No apmeklētājiem saņemtas pozitīvas atsauksmes par Testpunktā sniegtajiem pakalpojumiem. Citējot kādu no apmeklētājiem – ,,Nekad neviens ārstniecības iestādē man nav veltījis tik daudz laika kā, apmeklējot Testpunktu. Konsultācija bija ļoti daudzpusēja.”

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Atgādinām, ka Testpunkts atrodas biedrības ,,Mozaīka” telpās, Stabu ielā 19-birojs II, Rīgā, un apmeklētājus pieņem divas reizes nedēļā vakara stundās – otrdienās un trešdienās no plkst.18:00 līdz 20:30.  Testpunktā apmeklētāji var saņemt – informāciju un/vai profesionālu konsultāciju par infekcijas slimībām un to profilaksi, ārstniecības iestādēm un speciālistiem, primāro izmeklēšanu uz HIV un sifilisu, prezervatīvus. Visi pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, konfidenciāli un draudzīgā atmosfērā.  Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot konsultantam pa tālruni 28441324.

Testpunkts ir atvērts projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” atbalstu. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

(14.04.2014.)

[/toggle]

Darbu uzsācis Testpunkts vīriešiem

5.martā biedrība ,,Baltijas HIV asociācija” atvēra Testpunktu, kas ir pirmais konsultāciju-izmeklējumu punkts vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), lai mazinātu HIV un seksuāli transmisīvo infekcijas slimību izplatīšanās risku sabiedrībā.

Testpunkts_logoTestpunkta atpazīstamībai izveidots logo, kas simbolizē veiktu izmeklējumu vai saņemtu konsultāciju. Testpunkts atrodas biedrības ,,Mozaīka” telpās, Stabu ielā 19-birojs II, Rīgā, un apmeklētājus pieņem divas reizes nedēļā vakara stundās – otrdienās un trešdienās no plkst.18:00 līdz 20:30.

Visi pakalpojumi – info  rmācija par infekcijām un to profilaksi, ārstniecības iestādēm un speciālistiem, primārā izmeklēšana uz HIV un sifilisu, ir bez maksas.

Vairumā Eiropas valstu šobrīd dominē HIV infekcijas izplatība tieši starp vīriešiem, kuriem ir attiecības ar vīriešiem. Arī Latvijā ir augsta HIV izplatība, pie tam, jau vairākus gadus HIV infekcijas izplatības galvenais ceļš ir seksuālā transmisija.

Turpmāk Projekta ietvaros paredzēta mājas lapas – Testpunkts.lv izveide un sadarbība ar dažāda profila ārstiem. Projekta aktivitāšu veikšanai tiks iesaistīti arī apmācīti brīvprātīgie.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Testpunkts tiek atvērts projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas ,,NVO fonds” apakšprogrammas ,,NVO projektu programma” atbalstu. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

(05.03.2014.)

[/toggle]

Bildes no Testpunkta atklāšanas

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Skatīt” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Testpunkta atklasana 04032014 1 Testpunkta atklasana 04032014 2Testpunkta atklasana 04032014 3

 

 

 

 

 

[/toggle]

Notikusi pirmā VDV projekta Vadības grupas sanāksme

2014.gada 12.februārī ES mājā notika VDV projekta vadības grupas pirmā sanāksme. Sanāksmē piedalījās 6 projekta vadības grupas pārstāvji.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Biedrības „Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāja Evija Dompalma-Linuža  sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar biedrības mērķiem, veiktajām aktivitātēm un realizētajiem projektiem. Projekta vadītāja Inga Upmace detalizēti izklāstīja par projektā paveikto un plānotajām aktivitātēm, tuvākajiem uzdevumiem, un plānotajiem rezultātiem projekta noslēgumā. Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Skrastiņa prezentēja projekta veikto publicitātes aktivitāšu apkopojumu un informēja par projekta publicitātes prasībām.

Sanāksmes laikā tika apstiprināts projekta vadības grupas sastāvs un nolikums, pārrunājot vadības grupas darba pamatnostādnes un uzdevumus. Tika apspriesti tuvāko mēnešu laikā veicamie uzdevumi projektā – par mājaslapas izveidi projekta mērķa grupai, ar plašu informāciju par iespējām, kādas tiks piedāvātas projekta ietvaros un vispārīgu informāciju par veselības profilaksi; pārrunātas ārstu tīklojuma izveides iespējas, ārstu un brīvprātīgo apmācību organizēšana.

Sanāksmes noslēgumā dalībnieki vienojās par nākamās sanāksmes norises datumu.

(14.02.2014.)

[/toggle]

2014.gada 5.februārī Veselības ministrijā notika projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” atklāšanas sanāksme ar preses konferenci.

Sanāksmē piedalījās 24 dalībnieki, tostarp projekta partnerorganizāciju pārstāvji – Veselības ministrijas, biedrības „Mozaīka” un biedrības „Norvēģijas Geju un lesbiešu veselība”, kā arī citu sadarbības iestāžu un biedrību pārstāvji. Sanāksmes gaitai sekoja masu mediji.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Uzsāktā projekta mērķis ir paplašināt konsultāciju un izmeklējumu pieejamību un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti projekta mērķa grupai, lai mazinātu HIV un citu infekcijas slimību izplatību sabiedrībā.

Uzrunās sanāksmes dalībniekiem Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmane atzīmēja šī projekta nozīmīgumu sabiedrības veselības politikas īstenošanā, mazinot infekciju slimību tālāku izplatību, kā arī veicinot projekta mērķa grupas sociālo iekļaušanu sabiedrībā. Projekta vadītāja Inga Upmace iepazīstināja dalībniekus ar projekta aktivitātēm, kas paredzētas turpmākā projekta ieviešanas periodā līdz 2015.gada jūnijam. Tās stingri balstītas uz Eiropas interneta pētījuma EMIS laikā gūtiem atzinumiem un pierādījumiem, kurus prezentēja RSU docente un projekta pētniece Anda Karnīte. Projekta aktualitāte pamatota arī ar Eiropas slimību profilakses centra epidemioloģiskajiem datiem un publikācijām. Norvēģijas partnerorganizācija iepazīstināja ar savu plašo pieredzi darbā ar VDV, kura tiks izmantota projekta ieviešanā.

Projekts tiek ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas ,,NVO fonds” apakšprogrammas ,,NVO projektu programma” ietvaros. Tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds, projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

(07.02.2014.)

MSM project logo

 

Bildes no atklāšanas sanāksmes

Projekta partneri I.Upmace sniedz interviju masu mediju pārstāvji Projekta partneri

[/toggle]

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.