AIF sniedz atbalstu biedrības projektam

Biedrības sagatavoto projekta “Biedrības finansiālās ilgtspējas veicināšana” pieteikumu ir apstiprinājusi Aktīvo iedzīvotāju fonda padome (AIF).

Projekta mērķis ir izveidot rīkus, kas ļautu palielināt ar projektiem nesaistītu ieņēmumu īpatsvaru biedrības budžetā par vismaz 15%. Projekta aktivitātes ir vērstas 3 virzienos:

  1. mērķtiecīgi uzrunāt potenciālos ziedotājus, izveidojot ziedošanai draudzīgu tīmekļa vietni un sagatavojot ziedošanas vizītkartes;
  2. maksas pakalpojumu attīstīšana, izveidojot apmācību programmas un e-kursus;
  3. uzlabot biedrības kapacitāti ziedotāju piesaistē, apmācot biedrus un darbiniekus par ziedotāju piesaisti.

Kopējais projekta budžets: EUR 19 995.90

Projekta ieviešanas termiņš: 2021.gada aprīlis – 2022.gada janvāris

Finansētāji: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

 

 

 

 

 

RAKSTI PAR PROJEKTU