Eiropas Savienības atbalstītais projekts “HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem” uzsākts 2013.gada septembrī. Tā galvenais partneris ir Sabiedrības veselības un sociālās labklājības ziemeļu dimensijas partnerības sekretariāts (The Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS)). Projekta aktivitātes plānots ieviest Latvijā (Rīgā), Krievijā (Kaļiņingradā un Sanktpēterburgā) un Polijā (Varšavā). Projektā savu ieguldījumu sniedz arī Somijas Nacionālais Veselības un labklājības institūts un Vācijas NVO “AIDS-Hilfe Hamburg e.V”.

Projekta ietvaros Latvijā paredzēts:

–       Izstrādāt metodoloģiju augsta HIV inficēšanās riska grupu vajadzību noteikšanai

–       Veikt aptauju augsta riska grupu jauniešu vidū

–       Organizēt fokusa grupu diskusijas ar nozares speciālistiem

–       Veikt statistikas datu apkopošanu, pētījumu apzināšanu un to rezultātu izvērtēšanu par projekta mērķa grupu

–       Apkopot un izvērtēt Ziemeļu dimensijas dalībvalstu un Ziemeļrietumu Krievijā izmantotās HIV profilakses metodes

–       Ieviest projekta dalībvalstu situācijai atbilstošākās HIV profilakses metodes darbā ar augsta riska grupu jauniešiem

–       Apmācīt speciālistus HIV profilakses veikšanā ar augsta riska grupas jauniešiem

Projekta aktivitātes ilgs līdz 2015.gada augustam.

Projekta kontaktpersona Latvijā:

Evija Dompalma-Linužae-pasts: evija.dompalma@balthiv.com 

RAKSTI PAR PROJEKTU

Biedrības valdes priekšsēdētāja paraksta līgumu par starptautiska projekta ieviešanu Latvijā

Biedrības valdes priekšsēdētāja E.Dompalma-Linuža š.g.novembrī noslēdza divpusējās sadarbības līgumu ar Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariātu (Northern Dimension...

Lasīt vairāk