HIV diagnosticēšanas prakses Eiropā (Monitoring and Evaluation HIV Testing in Europe)

„Informācija par projektu (angļu valodā)”

Projekta vadošais partneris – Katalonijas HIV/AIDS epidemioloģisko pētījumu centrs (The Centre for Epidemiological Studies on HIV/AIDS of Catalonia) Spānijā.

Partneri: projektā iesaistīti 8 asociētie partneri un 21 kolaboratīvais (sadarbības) partneris, tostarp biedrība ,,Baltijas HIV asociācija’’.

Projekta norises laiks – 2010.-2013.gads.

Projekta objekts: programmas vai servisi, kuri nodrošina HIV brīvprātīgu testēšanu un konsultēšanas pakalpojumus; servisi atrodas ārpus formālās veselības aprūpes sistēmas (ārstniecības iestādēm) un strādā ar mērķa grupām, ir tām viegli pieejami. Bez tam, šo pakalpojumu sniedzēji piedalās HIV stratēģiju plānošanas procesā (Engl: community based voluntary counselling and testing (CBVCT) services).

*Latvijā šai CBVCT definīcijai atbilst – zema sliekšņa centri (ZSC) jeb HIV profilakses punkti (HPP) injicējošajiem narkotiku lietotājiem.

Projekta mērķi:

  • Izpētīt un aprakstīt esošās ZSC (CBVCT) diagnostikas prakses dažādās Eiropas valstīs;
  • apkopot indikatorus, kas nepieciešami diagnostikas monitoringam un izvērtēšanai;
  • balstoties uz  sadarbības partneru ZSC (CBVCT), attīstīt kopēju ZSC (CBVCT) testēšanas servisu tīklojumu, kurā varētu pilotēt HIV siekalu ekspresdiagnostiku;
  • novērtēt HIV ekspresdiagnostikas siekalu testa pielietojamības iespējas un lietderību ZSC (CBVCT)

Sasniegtie rezultāti:

Turpmāk plānotie pasākumi:

  • Siekalu eksprestesta 3 mēnešu pilotēšana ZSC (CBVCT)
  • Vienotas elektroniskās datu bāzes izstrāde un koordinēšana pamata indikatoru vākšanai no ZSC (CBVCT), kas brīvprātīgi vēlēsies pievienoties interneta tiešsaistes datu ievades sistēmai un publiskot datus Eiropas līmenī
  • ZSC (CBVCT) Eiropas tīklojuma izveide

COBATEST projekta kontaktpersona Latvijā:

Inga Upmace

inga.upmace@balthiv.com

European_Commission_block

RAKSTI PAR PROJEKTU