Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekta ietvaros ir paredzēts brauciens uz Norvēģiju. Brauciena mērķis ir iepazīties ar Norvēģijas Geju un lesbiešu veselības organizācijas pieredzi sociālās integrācijas un veselības jautājumu risināšanā vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (turpmāk – VDV), kā arī kopā ar partneri izstrādāt detalizētas apmācību programmas un veikt informatīvo materiālu iestrādnes.

Projekta Latvijas partneris un brauciena līdzdalībnieks ir lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienība “Mozaīka”.

Brauciena ietvaros paredzēts:
  • iepazīties ar nevalstiskās organizācijas „Norvēģijas Geju un lesbiešu veselība” (“Gay and Lesbian Health Norway”) darbības principiem un pieredzi seksuālo minoritāšu tiesību aizstāvības un sociālās integrācijas jomā, VDV stigmatizācijas mazināšanā un veselības jautājumu risināšanā; iepazīstināt ar minēto pieredzi Latvijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienības „Mozaīka” pārstāvi. Minētā Latvijas organizācija pamatā nodarbojas ar LGBT tiesību aizstāvību, organizācijai ir tikai neliela pieredze LGBT pārstāvniecībā saistībā ar veselības jautājumiem.
  • iepazīties ar Norvēģijas partnera VDV vidū veiktajiem uzvedības un vajadzību apzināšanas pētījumiem, situāciju VDV sociālās integrācijas jomā un pasākumiem, kas tiek realizēti integrēšanas uzlabošanai; kopā ar partneri izstrādāt projekta iesnieguma II daļu – izstrādāt detalizētas projektā paredzēto apmācību programmas ārstiem un brīvprātīgajiem; izstrādāt idejas VDV paredzētajiem informatīvi izglītojošajiem materiāliem (satura tēmu uzmetums, tehniskā noformējuma veids); izstrādāt iesnieguma formas sadaļu par projekta ilgtspējas nodrošināšanu (partneris dalīsies savā pieredzē par aktivitāšu ilgtspējas uzturēšanu).

Sagaidāmie projekta rezultāti:

  1. Iegūta informācija par VDV jautājumu risināšanas pieredzi un taktiku Norvēģijā, kas turpmāk tiks adaptēta Latvijas situācijai un izmantota gan projekta realizācijā, gan īstenojot aktivitātes pēc projekta beigām.
  2. Detalizēti izstrādātas divas projektā paredzētās apmācību programmas (ārstiem un brīvprātīgajiem).
  3. Izveidoti Tīklojuma ārstu atlases kritēriji un saskaņoti medicīniskie VDV izmeklējumi vienota, uz sociālo integrāciju vērsta algoritma ieviešanai ārstu praksēs.
  4. Izstrādāts tematisks un tehniskā noformējuma uzmetums projektā plānotajiem VDV mērķa grupai paredzētajiem informatīvajiem materiāliem, panākta vienošanās par optimālu modeli projekta informācijas izplatīšanai interneta vietnēs.
  5. Izstrādāts plāns projekta ilgtspējas nodrošināšanai.
  6. Izstrādāts projekta ieviešanas laika plāns.
  7. Izstrādāts par aktivitāšu ieviešanu atbildīgo personu saraksts.

Paredzamais brauciena ilgums ir no 11.06.2013. līdz 14.06.2013.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 1135 LVL, no kurām 90% tiek segtas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju projektu programma” ietvaros. Minētās apakšprogrammas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds, ar kuru par projekta ieviešanu biedrība “Baltijas HIV asociācija” ir parakstījusi līgumu Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/043/DS/6.

 

No 2013.gada 11. līdz 14.jūnijam biedrības „Baltijas HIV asociācija” un lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienības „Mozaīka” pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē ar NVO „Norvēģijas Geju un lesbiešu veselība” Oslo, Norvēģijā.

 

Vizītes laikā biedrība „Baltijas HIV asociācija” un apvienība „Mozaīka” iepazinās Norvēģijas partnerorganizācijas ilggadējo darbību, kā arī kopīgi piedalījās projekta II kārtas pieteikuma aizpildīšanā, izstrādājot detalizētas apmācību programmas Latvijas veselības aprūpes speciālistiem un brīvprātīgajiem, izveidojot informatīvā izdales materiāla uzmetumu un pārspriežot ar partnerorganizāciju jautājumus, kas saistīti ar projekta ilgtspējības nodrošināšanu. Latvijas NVO pārstāvji tika iepazīstināti ar Norvēģijas organizācijas plašo darba pieredzi, galvenajiem organizācijas darbības virzieniem un principiem. Vizītes laikā tika apmeklētas arī vairākas iestādes, kur VDV var saņemt atbilstošus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus: Oslo universitātes slimnīcas Infektoloģijas nodaļa; Aksept – vieta cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV; Brynsenglegene – ģimenes ārstu prakse, kur VDV var veikt valsts apmaksātus infekciju slimību ekspress testus. Norvēģijas partnerorganizācija izteica savu atbalstu projektam Latvijā un parakstīja partnerības apliecinājumu.

Projektu finansiāli atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekta kontaktpersona: Lauma Spriņģe (e-pasts: lauma.springe@gmail.com)

RAKSTI PAR PROJEKTU

Noslēgts līgums ar SIF

“Baltijas HIV asociācija” 17.05.2013. ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektu. Projekta ietvaros paredzēts brauciens uz Norvēģiju, lai klātienē iepazītos ar Norvēģijas Geju un lesbiešu veselības organizāciju. Projektu finansiāli atbalsta Īslande, Lihtenšteina un...

Read More