2017.gada jūlijā biedrība “Baltijas HIV asociācija” noslēdza vienošanos ar Rīgas Stradiņa universitāti par jauna pilotprojekta izstrādi HERMETIC projekta ietvaros par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā – vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (turpmāk VDV).

HERMETIC projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu jaunu HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā, paaugstinot par savu HIV pozitīvo statusu informētu personu īpatsvaru un veicinot aprūpes pieejamību.

Lai nodrošinātu HERMETIC projekta mērķu sasniegšanu, biedrība veiks pilotpētījumu HIV izplatības (prevalences) rādītāja VDV vidū noskaidrošanai, pielietojot inovatīvu tehnoloģiju – mutes dobuma sekrēta eksprestestus.

Pilotpētījums ļaus mazināt nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu, sekot HIV prevalencei VDV vidū, kā arī aprobēt inovatīvu testēšanas tehnoloģiju Latvijā.

Pilotpētījuma mērķis ir noskaidrot HIV un asociēto faktoru prevalenci VDV vidū Latvijā, tādējādi valstī mazinot nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu un aprobējot inovatīvu testēšanas tehnoloģiju.

Pētījumu paredzēts veikt līdz 2017.gada 30.novembrim.

 

RAKSTI PAR PROJEKTU