Biedrība aktīvi darbojas projektu ietvaros

Š.g. 1.septembrī biedrība “Baltijas HIV asociācija” uzsāka aktīvu lauka darbu divu projektu – HERMETIC pilotpētījuma par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā un SPKC pētījuma „Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir...

Read More

Biedrības darba grupa rīko pirmo sanāksmi HERMETIC projekta ietvaros

2017.gada 18.jūlijā biedrības “Baltijas HIV asociācija” biedri, kas iesaistīti HERMETIC projekta pilotpētījumā par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā, tikās pirmajā sanāksmē, kuras laikā notika pilotpētījuma realizēšanas stratēģiskā plānošana, kā arī lemts par pirmajām nepieciešamajām darbībām,...

Read More

Valdes priekšsēdētāja Inga Upmace piedalās HERMETIC ekspertu sanāksmē

No 26. – 27.septembrim biedrības valdes priekšsēdētāja Inga Upmace līdz ar vairākiem citiem Latvijas pārstāvjiem piedalījās Eiropas projekta HERMETIC ekspertu sanāksmē Parīzē. Dalībnieki tika iepazīstināti ar Francijas un Beļģijas paveikto projekta ieviešanas laikā, kā arī apsprieda Latvijā 2017.gadā plānotā...

Read More