Valdes priekšsēdētāja Inga Upmace piedalās HERMETIC ekspertu sanāksmē

No 26. – 27.septembrim biedrības valdes priekšsēdētāja Inga Upmace līdz ar vairākiem citiem Latvijas pārstāvjiem piedalījās Eiropas projekta HERMETIC ekspertu sanāksmē Parīzē. Dalībnieki tika iepazīstināti ar Francijas un Beļģijas paveikto projekta ieviešanas laikā, kā arī apsprieda Latvijā 2017.gadā plānotā pētījuma norisi un ieviešanas periodu.

Biedrība ,,Baltijas HIV asociācija” un biedrība ,,Dia+Logs” iesaistīsies HERMETIC projektā, ko Latvijā vada Rīgas Stradiņa universitāte un kura galvenais uzdevums ir HIV/AIDS matemātiska modelēšana, kas balstīsies uz triangulāciju (dažādu avotu datu salīdzināšanu tālākai jauno HIV gadījumu projekcijai). Abas biedrības, katra savā mērķa grupā, ieviesīs jaunas inovatīvas eksprestestēšanas metodes un analizēs iepriekšējos datus, lai iegūtos rezultātus izmantotu projekta virsmērķa sasniegšanai.

Baltijas HIV asociācija, ņemot vērā iepriekšējo Testpunkta darba pieredzi, strādās ar vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem kā augstam HIV inficēšanās riskam pakļautu iedzīvotāju grupu.

HERMETIC sanākmse