Biedrība aktīvi darbojas projektu ietvaros

Š.g. 1.septembrī biedrība “Baltijas HIV asociācija” uzsāka aktīvu lauka darbu divu projektu – HERMETIC pilotpētījuma par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā un SPKC pētījuma „Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā” ietvaros, aicinot pirmos puišus aizpildīt aptaujas anketas un veikt nepieciešamo testēšanu. 

Aktīvs lauka darbs abu projektu ietvaros norisināsies līdz šī gada beigām, savukārt, pētījumu rezultāti tiks publicēti biedrības mājas lapā, 2018.gada vasarā. 

Sīkāka informācija par abiem pētījumiem biedrības publicētajās ziņās – 2017.gada 15.jūlijā (HERMETIC) un 2017.gada 30.jūlijā (SPKC).