Biedrības darba grupa rīko pirmo sanāksmi HERMETIC projekta ietvaros

2017.gada 18.jūlijā biedrības “Baltijas HIV asociācija” biedri, kas iesaistīti HERMETIC projekta pilotpētījumā par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā, tikās pirmajā sanāksmē, kuras laikā notika pilotpētījuma realizēšanas stratēģiskā plānošana, kā arī lemts par pirmajām nepieciešamajām darbībām, tostarp, anketas izveidi.

Pilotpētījums ļaus mazināt nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu, sekot HIV prevalencei VDV vidū, kā arī aprobēt inovatīvu testēšanas tehnoloģiju Latvijā.

Pilotpētījuma mērķis ir noskaidrot HIV un asociēto faktoru prevalenci VDV vidū Latvijā, tādējādi valstī mazinot nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu un aprobējot inovatīvu testēšanas tehnoloģiju.

Pilotpētījuma dalībnieku pirmā tikšanās Testpunkta telpās