BaltHIV valdes locekle Anda Karnīte ieguvusi medicīnas doktora grādu!

new_grad

2013.gada 8.aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē organizācijas “Baltijas HIV asociācija” valdes locekle Anda Karnīte aizstāvēja savu promocijas darbu “Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas iznākumu asociētie faktori” (darba zinātniskais vadītājs – prof. Ģirts Briģis).

Promocijas darbs veltīts saslimstības ar AIDS un HIV inficēto personu mirstības rādītāju izmaiņu tendenču laikā noskaidrošanai. Tāpat darbā izpētīti faktori, kas veicina agrāku AIDS stadijas vai nāves iestāšanos.

Darbā tika pierādīts, ka Latvijā pretēji Eiropas Savienības kopējiem rādītājiem saslimstība ar AIDS nesamazinās un mirstība turpina pieaugt. Noskaidrots, ka agrīnāku AIDS stadijas vai letāla iznākuma iestāšanos veicina gan inficēto personu sociāli demogrāfiskie faktori (piemēram, dzimums (vīrietis), lielāks vecums infekcijas diagnosticēšanas brīdī, tautība (romi)), gan uzvedības faktori (piemēram, injicējamo narkotiku lietošana), gan veselības stāvokļa un veselības aprūpes faktori (piemēram, vēla HIV infekcijas diagnosticēšana un pārtraukumi antiretroviralās terapijas procesā).

Prezentētais promocijas darbs ieguva augstu novērtējumu gan no recenzentiem, gan promocijas padomes locekļiem. Rezultātā Andai Karnītei tika piešķirts medicīnas doktora zinātniskais grāds apakšnozarē sabiedrības veselība un epidemioloģija.

[button link=”http://balthiv.com/download-doc.php?file=AKarnite_Disertacija.zip” style=”download” color=”silver”]Pilns promocijas darbs[/button]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.