Lai pievērstu sieviešu uzmanību vardarbības tematikai un mudinātu viņas vardarbību atpazīt, nebaidīties un rīkoties, atbalsta grupas inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem “AGIHAS” sieviešu grupa pagājušajā nedēļā atklāja fotogrāfiju izstādi un organizēja lekciju sievietēm projekta “Vardarbībai nav attaisnojuma” ietvaros.

AGIHAS sieviešu grupa piedalās starptautiskā projektā #ParSpīti(#InSpiteOf), kura centrā ir 15 stāsti par dažāda vecuma un tautības sievietēm, kuras ar HIV dzīvo Eirāzijas valstīs un kuras, neskatoties uz diagnozi, stereotipiem un apstākļiem, ne tikai tiek galā ar sarežģīto dzīves situāciju, bet arī palīdz citiem. Projektu organizē Eirāzijas sieviešu AIDS tīkls.

Latvijā projekta ietvaros ir fotogrāfiju izstāde, kura stāsta par sievietēm, kas dzīvo ar HIV, ir cietušas no emocionālās (vairākas – arī no fiziskās) vardarbības, tomēr, saņemot apkārtējo atbalstu, spējušas tikt galā ar šīm situācijām, izveidot savu dzīves ceļu un tagad palīdz citām sievietēm ar HIV, publiski stāstot savus pieredzes stāstus. Izstāde apskatāma LGBT HouseRiga telpās.