Iesaistāmies jaunā projektā

Baltijas HIV asociācija ir uzaicināta piedalīties Eiropas Komisijas atbalstītajā projektā Nr.20131101613233 “Operational knowledge to improve HIV early diagnosis and treatment among vulnelable groups in Europe (EURO HIV EDAT)'”  kā sadarbības (kolaboratīvais partneris). Projekts uzsākts 2014.gada aprīlī, tā ilgums –  42 mēneši.
Projekta ieviesošā galvenā organizācija – Katalonijas HIV/AIDS un STI Epidemioloģisko pētījumu centrs (CEEISCAT), Spānija.
Projekts ir tālāks turpinājums COBATEST projektam, kur Baltijas HIV asociācija arī bija sadarbības partneru vidū.
Jaunajā projektā ir 12 asociēte partneri un 18 kolaboratīvie partneri. Tā galvenie darba virzieni ir
1) standartizēta datu vākšanaEiropas tīklojuma ietvaros un analīze;
2) sekošana Eiropas Testpunktu darbībai ar longitudinālu analīzi;
3) datu analīze un jauna pakalpojuma (Point of Care) pilotēšana sadarbībā ar HIV/STI jomas pakalpojumu sniedzējiem un VDV Testpunktiem;
4) rekomendāciju (Toolkit) izstrāde VDV testpunktu ieviešanai un izvērtēšanai;
5) ātrā novērtēšana par migrantu HIV testēšanas un aprūpes iespējām Eiropā;
6) pētījums par inovatīvām stratēģijām un intervencēm Eiropā.