Projekts noslēdzies

Projekta “Vīrusa hepatīta C diagnosticēšana, veicot testēšanu psihoneiroloģiskajās slimnīcās” (līguma Nr.BHA190421, atbalstītājs SIA “AbbVie”) testēšanas aktivitātes tika sāktas 2021. gada maijā un pabeigtas 2022. gada aprīlī.

Gada laikā notikušas kopā 20 izbraukuma testēšanas, attiecīgi izmeklēti un konsultētas 965 personas desmit dažādās vietās Latvijā (9 psihoneiroloģiskās slimnīcas un 1 grupu dzīvoklis pusaudžiem ar psihoneiroloģiskām diagnozēm).

Visvairāk personas testēšanas iespēju izmantoja Aknīstē (Daugavpils PNS struktūrvienība).


Projekta aktivitāšu plānošana,  darba organizācija

Biedrība plānoja izbraukuma grafiku, saskaņoja to ar psihoneiroloģiskās slimnīcas (PNS) vadību, organizēja uz katru no PNC divu Testpunkta darbinieku komandas izbraukumu.

Katrā izbraukumā slimnīcai tika lūgts uzaicināt tikai tos pacientus, kuri piekrita veikt kādu no piedāvātajiem testiem (anti-HIV1/2, anti-HCV, HBsAg). Slimnīcas izveidoja pacientu sarakstus, kuros Testpunkta darbinieki ierakstīja testu rezultātus, saraksti tika pēc testēšanas nodoti atbildīgajam personālam un tie palika slimnīcās ierakstu veikšanai un rezultātu fiksēšanai slimības vēsturēs. Testpunkta darbinieki par katru pacientu aizpildīja aptaujas anketu, kuras datus tālāk pārnesa uz elektroniskā datu nesēja, kas ļauj sagatavot dažādus pieprasījumus, pielietojot filtrēšanas opciju. Testēšanai tika izmantoti SPKC nodrošinātie ražotāju TurkLab (anti-HIV1/2) un Chill (anti-HVC, HBsAg) eksprestesti. Atbildīgās ārstniecības personas tika instruētas par tālāku rīcību reaktīvu testu gadījumā mutiski un atstājot rakstisku informāciju, bukletus gan personālam, gan pacientiem. 

Reaktīva testa gadījumā Testpunkta darbinieki aizpildīja nosūtījuma veidlapu ārstam. Projekta ieviešanas laikā šāda HIV profilakses punkta nosūtījums tika atzīts kā oficiāls dokuments, infektologs – kā tiešas pieejamības ārsts, kas dod iespējas pacientam bezmaksas ārsta vizītei (Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”)


Personas profils

No 965 izmeklētajiem personām lielākā daļa 59 % (570  personas) bija vīrieši, 41 % (395 personas) – sievietes.

Izmeklēto personas lielākoties bija vecumā no 41 līdz 60 gadiem.


Personas ar reaktīviem eksprestestiem

Visiem 965 pacientiem tika veikti HIV antivielu testi, 964 – HCV antivielu testi, 938 HBsAg testi un 511 – sifilisa antivielu testi. Reaktīvo testu skaits kopā bija attiecīgi 2, 66, 28 (attiecīgi HIV prevalence 0.2% , HCV prevalence 6.8%, HBsAg prevalence 3%), neviens sifilisa tests nebija pozitīvs. Primāri pozitīvi 1 (0.1%), 59 (6%), 28 (3%).

Primāri pozitīvu testu gadījumā pacientam un personālam tika izskaidrota tālākā rīcība, atstāti informatīvie materiāli, nosūtījumi diagnozes apstiprināšanai. Sadarbība ar ārstiem un papildus izmeklējumu veikšana ļauj apstiprināt diagnozi un uzsākt ārstēšanu, kas hepatīta C gadījumā dod iespējas pilnīgai izārstēšanai. Esam gandarīti par katru gadījumu, kad izdodas laicīgi atklāt saslimšanu un uzsākt ārstēšanu!