Tikšanās ar PVO ekspertiem

PVO ekspertu misijas laikā no 23.-27. maijam Baltijas HIV asociācijas valdes priekšsēdētāja Inga Upmace un Testpunkta vadītāja Sandra Milta piedalījās NVO-ekspertu diskusijā, kuras laikā iepazīstināja ekspertus ar Testpunkta darbību, izteica viedokli par HIV/AIDS situāciju Latvijā un tās uzlabošanas iespējām. Kā arī, biedrības pārstāvis piedalījās 27. maija sanāksmē Veselības ministrijā, kuras laikā tika sniegts PVO misijas ziņojums un pirmie secinājumi un ieteikumi.