Jaunākā statistika par HIV epidēmiju Baltijas valstīs

Baltijas HIV asociācija, sadarbojoties ar kolēģiem Lietuvā un Igaunijā, veikusi aprēķinus par HIV epidēmijas virzību trīs Baltijas valstīs līdz 2016.gada 1.janvārim. Dati pieejami šeit.
HIV izplatības ziņā secinājums saglabājas iepriekšējais – kopējais reģistrēto gadījumu īpatsvars attiecībā pret iedzīvotāju skaitu visaugstākais ir Igaunijā.
Taču satraucoša ir situācija HIV saslimstības jeb reģistrēto jauno gadījumu ziņā – ja Igaunija līdz šim tika uzskatīta par valsti, kura Eiropā ieņem pirmo vietu, kamēr Latvijā šie rādītāji bija zemāki, jāņem vērā, ka pēdējo 10 gadu laikā Igaunijā ir konstatēta stabila jauno reģistrēto gadījumu samazināšanās, kamēr Latvijā tie ik gadus pieaug. Un šī brīža aprēķini liecina, ka 2015.gadā Latvija ir jau sasniegusi Igaunijas līmeni jauno HIV gadījumu ziņā. Lēšams, ka šogad mūsu valstī diagnosticēto inficēšanās gadījumu īpatsvars jau pārsniegs kaimiņvalsts rādītājus un izplatība varētu būt jau visaugstākā Eiropas Savienībā. Latvijā nepamatoti liels ir arī ar HIV inficētu jaundzimušu bērnu skaits.
Vadošais infekcijas izplatīšanās ceļš visās trīs valstīs arī 2015.gadā saglabājies iepriekšējais – tā tiek pārnesta heteroseksuālu kontaktu ceļā gados jaunu, seksuāli aktīvu iedzīvotāju vidū.

Šie dati lieku reizi pamato nepieciešamību HIV jautājumus valsts veselības nozares politikas veidotājiem iekļaut prioritāri risināmo jautājumu lokā, pievēršot uzmanību tām iedzīvotāju grupām, kuru vidū infekcija izplatās seksuālo kontaktu ceļā (seksuāli aktīvi jauni cilvēki, sievietes, homoseksuāli vīrieši, seksuālu pakalpojumu sniedzēji).