Biedrības valde

Inga_Upmace

Inga Upmace
Biedrības valdes priekšsēdētāja
inga.upmace@balthiv.com

Inga ir beigusi Rīgas Medicīnas institūtu, iegūstot ārsta – pediatra diplomu, kas pielīdzināms maģistra grādam, kā arī ārsta epidemiologa, sabiedrības veselības ārsta sertifikātu. Viņa ir stažējusies Kopenhāgenas Seruminstitūtā, Oksfordas universitātē, Bostonas medicīnas centrā.

Inga vairāk kā 15 gadus ir strādājusi valsts sektorā HIV profilakses un epidemioloģijas jomā, vadījusi vairākus projektus, labprāt iesaistās pētniecībā.

Pašlaik Inga strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, brīvajā laikā – darbojas un vada biedrību ,,Baltijas HIV asociācija”.

Inga pārstāv biedrību HIV infekcijas, tuberkulozes, STI izplatības ierobežošanas komisijā, vairākās darba grupās, ir biedrības ,,LĢPSVA ,,Papardes zieds”’’, Latvijas Infektologu un hepatologu asociācijas un Profilaktiskās medicīnas asociācijas biedre. Viņa ir piedalījusies un uzstājusies daudzās vietēja un starptautiska mēroga konferencēs.

Kam tad mēs pasaulē dzīvojam, ja ne tāpēc, lai cits citam palīdzētu? /Ernests Hemingvejs/


DSC_1417_lEvija Dompalma–Linuža
Biedrības valdes locekle

evija.dompalma@balthiv.com

Evija ir ieguvusi maģistra grādu sabiedrības veselībā Umea universitātē Zviedrijā un maģistra grādu socioloģijā Latvijas universitātē.

Šobrīd Evija strādā Nacionālajā veselības dienestā par projekta vadītāju un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā par lektori. Savā profesionālajā darbībā Evija iesaistās dažādos pētījumos par sabiedrības veselības jautājumiem, tostarp HIV profilaksi.

Evija ir biedre Latvijas Sabiedrības veselības asociācijā. Viņa ir uzstājusies vairākās starptautiska un vietēja mēroga konferencēs, kā arī piedalījusies dažādu ziņojumu un publikāciju sagatavošanā.

„Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet, pasaule pati paver ceļu” (D.Džordāns)


Anda Karnīte foto

Anda Ķīvīte
Biedrības valdes locekle

anda.kivite@balthiv.com

Anda ir ieguvusi maģistra grādu sabiedrības veselībā un medicīnas doktora grādu Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU). Viņa ir piedalījusies pēcdiploma apmācībās pētniecības metodoloģijā un biostatistikā, pedagoģijā un Eiropas Komisijas projektu vadībā.

Šobrīd Anda ir docente RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā. Viņas interešu lokā ir seksuālās un asins pārneses infekciju (tostarp HIV) izpēte dažādās paaugstināta inficēšanās riska iedzīvotāju grupās, kā arī interaktīvo metožu izmantošana veselības izglītībā.

Anda ir Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas valdes locekle, kā arī starptautisko asociāciju – EUPHA, IAS, ISID – biedre. Viņa regulāri piedalās nacionāla un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs.

Saglabā drosmi sekot sirdij un intuīcijai, jo tās kaut kā zina, par ko tu patiesi vēlies kļūt. Viss pārējais ir sekundārs. /S.Džobss/