Baltijas HIV asociācijai ir izveidots ATBALSTOŠO ĀRSTU TĪKLOJUMS. Šobrīd tīklojumā darbojas jau 18 dažādu specialitāšu ārsti – infektologi, dermatovenerologi, narkologi, kas ir atsaucīgi, zinoši un pacientam draudzīgi un kuru attieksme pret ikvienu pacientu ir pozitīva un bez aizspriedumiem.

Kartē atrodamas VDV Atbalstošo ārstu prakses vietas un kontakti: