Noslēgusies aptauja riska grupas jauniešu vidū

Projekta “HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem” ietvaros četrās projekta dalībvalstu pilsētās – Rīgā, Varšavā, Sanktpēterburgā un Kaļiņingradā – veiktas aptaujas riska grupu jauniešu vidū. Rīgā aptauja veikta 6 arodskolās, kopumā aptaujājot 400...

Read More

Tiek uzsākta jauniešu aptauja

Šodien, 25.aprīlī, tika uzsākta jauniešu anketēšana ES atbalstītā projekta „HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem” ietvaros. Paredzēts, ka aptaujā piedalīsies 400 Rīgas arodskolu jaunieši. Pateicamies visām skolām un jauniešiem par atsaucību! Atgādinām,...

Read More

Pētījums par projekta ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti

Ziņojums “Klientu informētība par projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un apmierinātība ar tiem”, 2015. gads Ziņojuma autore: Anda Ķīvīte, līdzautores: Inga Upmace, Indra Liniņa Lejuplādēt VDV projekta Noslēguma konferences prezentācijas Projekta norise, inovatīvas pieejas un sasniegumi...

Read More

2013.gada 30.aprīlī notiks Eiropas interneta pētījuma par vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, Latvijas ziņojuma prezentācija

Biedrības „Baltijas HIV Asociācija” un „Mozaīka” ir beigušas darbu pie Eiropas interneta pētījuma par vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), Latvijas datu izvērtējuma. Situācija ir satraucoša: HIV izplatība sasniegusi koncentrētas epidēmijas apmērus, apzināti vairāki riski HIV un citu...

Read More