Biedrība aktīvi darbojas projektu ietvaros

Š.g. 1.septembrī biedrība “Baltijas HIV asociācija” uzsāka aktīvu lauka darbu divu projektu – HERMETIC pilotpētījuma par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā un SPKC pētījuma „Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir...

Read More

Biedrība noslēdz jaunu sadarbības līgumu ar SPKC par pētījuma veikšanu

2017.gada 28.jūlijā biedrība “Baltijas HIV asociācija” noslēdza vienošanos ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC) par jauna pētījuma „Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā” veikšanu līdz 2017.gada 11.decembrim....

Read More

Biedrības darba grupa rīko pirmo sanāksmi HERMETIC projekta ietvaros

2017.gada 18.jūlijā biedrības “Baltijas HIV asociācija” biedri, kas iesaistīti HERMETIC projekta pilotpētījumā par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā, tikās pirmajā sanāksmē, kuras laikā notika pilotpētījuma realizēšanas stratēģiskā plānošana, kā arī lemts par pirmajām nepieciešamajām darbībām,...

Read More

Biedrība sāk darbu pie jauna projekta par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā

2017.gada jūlijā biedrība “Baltijas HIV asociācija” noslēdza vienošanos ar Rīgas Stradiņa universitāti par jauna pilotprojekta izstrādi HERMETIC projekta ietvaros par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā – vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (turpmāk VDV). HERMETIC...

Read More

Veikts pētījums par Rīgas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu veselības uzvedību un zināšanām

2014.gada pavasarī tika veikta jauniešu aptauja* Rīgā, izplatot aptaujas anketu 6 profesionālās izglītības iestādēs Rīgā un aptaujājot 400 jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Aptaujas anketā bija ietverti jautājumi par jauniešu smēķēšanas, alkohola un narkotisko vielu lietošanas paradumiem,...

Read More