Biedrības biedru kārtējā sanāksme

Š.g. 12.februārī ir plānota biedrības biedru kārtējā sanāksme, kuras laikā tiks izvērtēts 2013.gadā paveiktais un apstiprināta biedrības gada atskaite. Sanāksmē aicināts piedalīties ikviens biedrības biedrs. Sanāksmes norises vieta un laiks ir paziņots nosūtot e-pastu uz biedrības biedru e-pasta adresēm.

Read More

BaltHIV valdes locekle Anda Karnīte ieguvusi medicīnas doktora grādu!

2013.gada 8.aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē organizācijas “Baltijas HIV asociācija” valdes locekle Anda Karnīte aizstāvēja savu promocijas darbu “Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas iznākumu asociētie faktori” (darba zinātniskais vadītājs – prof. Ģirts Briģis). Promocijas darbs...

Read More

Jauna nevalstiskā organizācija – biedrība„Baltijas HIV asociācija” atver mājaslapu www.balthiv.com

2012.gada 4.oktobrī biedrība „Baltijas HIV asociācija” atklāj organizācijas mājaslapu www.balthiv.com. Tajā ikvienam interesentam būs iespēja aplūkot un lejupielādēt biedrības apkopoto informāciju par HIV infekcijas izplatības tendencēm visās Baltijas valstīs, iepazīties ar Baltijas valstu aktualitātēm, pētījumiem vai iegūt citu noderīgu...

Read More