1•Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs/Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs (ECDC/PVO Euro): HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010 ECDC/ PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2009 Eiropas AIDS epidemioloģiskā monitoringa centrs (EuroHIV). HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 1999. 2000, Nr.62  Igaunijas Veselības aprūpes padome

 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2009 

EuroHIV. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 1999. 2000, Nr.62 

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs

 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2009

EuroHIV. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 1999. 2000, Nr.62

Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centrs 

Sauļus Čaplinskas, MD, PhD, Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centra direktors 

 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2009

EuroHIV. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 1999. 2000, Nr.62

Igaunijas Veselības aprūpes padome

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) 

LR Centrālā Statistikas pārvalde

Lietuvas Statistikas departaments

Igaunijas Centrālā statistikas pārvalde

Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centrs

Sauļus Čaplinskas, MD, PhD, Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centra direktors

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs 

 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2009

EuroHIV. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 1999. 2000, Nr.62

Igaunijas Veselības aprūpes padome

Eurostat 

LR Centrālā Statistikas pārvalde

Lietuvas Statistikas departaments

Igaunijas Centrālā statistikas pārvalde

Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centrs

Sauļus Čaplinskas, MD, PhD, Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centra direktors 

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs 

 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2009

EuroHIV. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 1999. 2000, Nr.62

Igaunijas Veselības aprūpes padome

Eurostat 

LR Centrālā Statistikas pārvalde

Lietuvas Statistikas departaments

Igaunijas Centrālā statistikas pārvalde

Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centrs 

Sauļus Čaplinskas, MD, PhD, Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centra direktors 

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs 

 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2007

EuroHIV. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 2004. 2005, Nr.71

Igaunijas Veselības aprūpes padome

Kristi Rüütel, MD, PhD, Igaunijas Nacionālā Veselības attīstības institūta vecākā pētniece/eksperte, personīga komunikācija

 

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs 

 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010

EuroHIV. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 2004. 2005, Nr.71

Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centrs 

•Sauļus Čaplinskas, MD, PhD, Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centra direktors

 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2007

EuroHIV. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā. Gada beigu ziņojums 2004. 2005, Nr.71

Igaunijas Veselības aprūpes padome

•Kristi Rüütel, MD, PhD, Igaunijas Nacionālā Veselības attīstības institūta vecākā pētniece/eksperte, personīga komunikācija

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs 

Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centrs

Sauļus Čaplinskas, MD, PhD, Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centra direktors 

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Programma cīņai ar HIV/AIDS (UNAIDS): Igaunijas AIDS Progresa ziņojums 2012 

Igaunijas Veselības aprūpes padome

Igaunijas Nacionālais Veselības attīstības institūts

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010 

 •ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2009 

Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centrs 

Sauļus Čaplinskas, MD, PhD, Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centra direktors

Eurostat

LR Centrālā Statistikas pārvalde

Lietuvas Statistikas departaments

Igaunijas Centrālā statistikas pārvalde

 

Eurostat 

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2012

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2011

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2010

ECDC/PVO Euro: HIV/AIDS uzraudzība Eiropā 2009 

Igaunijas Nacionālais Veselības attīstības institūts

Igaunijas Veselības aprūpes padome

Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centrs 

Sauļus Čaplinskas, MD, PhD, Lietuvas Infekciju slimību un AIDS centra direktors 

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs

LR Centrālā Statistikas pārvalde

Lietuvas Statistikas departaments 

Igaunijas Centrālā statistikas pārvalde