Veikts pētījums par Rīgas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu veselības uzvedību un zināšanām

2014.gada pavasarī tika veikta jauniešu aptauja* Rīgā, izplatot aptaujas anketu 6 profesionālās izglītības iestādēs Rīgā un aptaujājot 400 jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem.
Aptaujas anketā bija ietverti jautājumi par jauniešu smēķēšanas, alkohola un narkotisko vielu lietošanas paradumiem, seksuālo attiecību pieredzi un noskaidrotas jauniešu zināšanas par HIV, tuberkulozi, vīrushepatītiem B un C un par iespējām saņemt palīdzību. Pētījuma rezultāti liecina, ka vairākums aptaujāto jauniešu smēķē vai ir regulāri smēķējuši (60%), bieži lieto alkoholu (vairākas reizes mēnesī alkoholu ir lietojuši (59%), 48% ir pamēģinājuši narkotikas un 78% jauniešu ir bijušas dzimumattiecības. Neskatoties uz riskanto uzvedību, jauniešiem ir sliktas zināšanas par profilakses metodēm un infekcijas slimību izplatību. Piemēram, 54% jauniešu uzskata, ka ar HIV var inficēties no oda koduma un ēdot no viena trauka ar HIV inficētu cilvēku. Tāpat lielākā daļa aptaujāto jauniešu nezina, kur vērsties, lai veiktu HIV testu (nezina 84%), kā sevi pasargāt no inficēšanās ar HIV (nezina 50%), kur vērsties, ja ir problēmas ar narkotikām (nezina 70%) vai kur vērsties, ka ir problēmas ar alkoholu (nezina 62%).
Pētījuma autori secina, ka Rīgas profesionālās izglītības iestādēs ir nepieciešams organizēt mērķtiecīgus veselības izglītības pasākumus, kas uzrunātu konkrēto auditoriju, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību par iestādēm, kurās ir iespējams saņemt ārsta vai speciālista konsultāciju vai meklēt palīdzību, ja ir problēmas ar alkoholu, narkotikām, vai jaunietis ir cietis no seksuālas vardarbības.

Pētījuma kopsavilkums pieejams šeit.

*Aptauja veikta Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta “HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem Ziemeļu Dimensijas reģionā” ietvaros.