Turpinās projekts “HIV un vīrusa hepatīta C testēšana psihoneiroloģiskajās slimnīcās”

Projekta mērķis ir agrīni atklāt C hepatītu un HIV infekciju psihoneiroloģisko slimnīcu pacientiem. Atbilstoši vairāku epidemioloģisko pētījumu  gūtajiem pierādījumiem, psihiatrisko slimnīcu pacientu vidū C hepatīta prevalence svārstās no 3,2% līdz pat 41,7%, kā arī ir aplēses, ka Eiropā hepatīta C prevalence mentāli slimo pacientu populācijā sastāda 4-9%, Ziemeļamerikā 17% un ASV 19,6%. Atbilstoši Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra datiem Latvija ir augstākajā HIV izplatības vietā Eiropas Savienībā.

Plānotās projekta aktivitātes psihoneiroloģiskās slimnīcās noritēs atbilstoši Covid-19 epidemioloģiskās drošības regulējumiem/ierobežojumiem, testēšanu organizējot no 2021.gada maija un turpinot to provizoriski līdz 2021.gada septembrim, sasniedzot līdz 1000 pacientiem Rīgas, Jelgavas, Vecpiebalgas, Strenču, Daugavpils, Aknīstes un Liepājas psihoneiroloģisko slimnīcās. Projekta plānošanas etapā aprīlī tika izveidoti testēšanas algoritmi, informatīvie materiāli, speciālistu mācību plāns.

BalHIV Testpunkts nodrošina projekta praktisko daļu (izbraukumu testēšanas uz HIV infekciju un C hepatītu, konsultācijas pacientiem), datu vākšanu, apkopošanu un analīzi. Sadarbības partneris  LIHHASA nodrošina ārstniecības personu izglītošanu,  datu analīzi un rezultātus apkopojošas publikācijas.

Testēšana notiek, saskaņojot ar ārstniecības iestādēm, Atkarībā no testēties piekritušo pacientu skaita, uz vienu ārstniecības iestādi var tikt organizēti vairāki izbraucieni. Reaktīvu testu gadījumā pacientam un slimnīcas personālam tiek sniegti ieteikumi diagnozes apstiprināšanai atbilstoši izstrādātajam algoritmam.

Dati tiek uzkrāti un ievadīti atbilstoši SPKC elektroniskās datu sistēmas prasībām. Ņemot vērā Covid-19 epidemioloģisko situāciju, testēšanas laikā tiek lietoti nepieciešamie individuālās aizsardzības līdzekļi .

Sadarbībā ar LIHHASA psihoneiroloģisko slimnīcu personālam tiek nodrošināta iespēja saņemt informāciju par HIV un C hepatītu (attālinātas lekcijas).

Testēšanai ir izmantoti HIV un HCV eksprestesti atbilstoši līgumā starp BaltHIV un  Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) noteiktajam.

Projekts tiek īstenots sadrbībā ar Latvijas Infektologu, hepatologu, HIV un AIDS speciālistu asociāciju (LIHHASA), Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) un farmācijas kompāniju “AbbVie” .