Publicēts jauns pētījuma ziņojums “Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā Latvijā”

2017.gada rudenī (1.09.-30.12.2017.) tika veikts šķērsgriezuma pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), populācijā. Pētījumā piedalījās 150 respondenti, kuri tika rekrutēti ar ērtuma atlases metodi. Pētījuma dalībniekiem tika veikti asins eksprestesti infekciju izplatības noteikšanai, kā arī tie aizpildīja pašaizpildes aptaujas anketas asociēto veselības paradumu izplatības identificēšanai. Situācijas padziļinātai izpētei tika veiktas arī 5 padziļinātās daļēji strukturētās intervijas ar mērķa grupas pārstāvjiem.

Pētījuma ziņojums pieejams sadaļā “Pētījumi“. Pētījuma “Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā Latvijā” pasūtītājs: SPKC, realizētājs: BaltHIV.