Pētījuma par inovatīvām HIV testēšanas metodēm VDV vidū ziņojums un vadlīnijas

Š.g. 28. septembrī tika izdotas EURO HIV EDAT projekta pētījuma par inovatīvu HIV testēšanas metožu ieiešanu vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, vidū ziņojums, kas satur galvenos pētījuma rezultātus, kā arī rekomendācijas saistībā ar inovatīvu HIV testēšanas metožu ieviešanu VDV vidū.

Pētījuma autori – spāņu pētnieki, kas darbojas EURO HIV EDAT pētījuma ietvaros (WP9 Task1, Instituto de Salud Carlos III, Madride, Spānija) un speciāli izveidota darba grupa, kurā iesaistīti dažādu ES valstu speciālisti.

Abi dokumenti ir pieejami mājas lapas sadaļā “Vadlīnijas/Rekomendācijas”