Notikusi projekta pārstāvju tikšanās Helsinkos

Š.g. jūnija vidū projekta “HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem” pārstāvji no Latvijas, Krievijas, Polijas, Somijas un Sabiedrības veselības un sociālās labklājības ziemeļu dimensijas partnerības sekretariāta tikās Helsinkos, lai pārrunātu projekta norisi un paveiktos darbus.

Latvijas, Krievijas un Polijas pārstāvji prezentēja savās valstīs veikto fokusa grupu diskusiju rezultātus un labās prakses piemērus darbam ar riska grupas jauniešiem. Sanktpēterburgas nevalstiskā organizācija “Stellit” sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar pirmajiem riska grupas jauniešu vidū veikto aptauju rezultātiem.

Nākošā projekta darba grupas sanāksme ir paredzēta septembra beigās Sanktpēterburgā.

Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit