Noslēgusies aptauja riska grupas jauniešu vidū

Projekta “HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem” ietvaros četrās projekta dalībvalstu pilsētās – Rīgā, Varšavā, Sanktpēterburgā un Kaļiņingradā – veiktas aptaujas riska grupu jauniešu vidū.

Rīgā aptauja veikta 6 arodskolās, kopumā aptaujājot 400 jauniešus vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Aptaujas anketā tika iekļauti jautājumi par atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredzi, seksuālo un reproduktīvo veselību, zināšanām par HIV infekciju u.c. Iegūtie dati sniegs vērtīgu ieskatu arodskolas jauniešu paradumos un tiks izmantoti, lai sniegtu rekomendācijas veselības politikas pilnveidošanai.

Baltijas HIV asociācija izsaka pateicību visām arodskolām, kuras deva atļauju veikt aptauju skolā un, protams, visiem jauniešiem, kuri atbildēja uz aptaujas jautājumiem!