Koalīcija HIV infekcijas izplatības un ar to saistītās stigmatizācijas mazināšanai

LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka, biedrība AGIHAS un Baltijas HIV Asociācija ar organizācijas ViiV Healthcare finansiālu atbalstu šā gada 1.janvārī ir uzsākusi vērienīgu divus gadus ilgu projektu “Koalīcija pārmaiņām”. Projekta ietvaros Baltijas HIV asociācijas/Mozaīkas Testpunktā ikvienam bez maksas būs iespējams anonīmi veikt HIV, sifilisa, B un C hepatītu eksprestestus.  Testpunkts savu darbību Mozaīkas birojā Stabu ielā 19 – 2 uzsāka jau pirms vairākiem gadiem, piedāvājot HIV eksprestestus vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem. Taču jaunais projekts sniedz iespēju Testpunkta darbību paplašināt, nodrošinot HIV, sifilisa, B un C hepatītu eksprestestus ikvienam, kas to vēlēsies.
Papildus tam koalīcijas partneri veiks izglītojošu darbu, pētīs sabiedrības zināšanas par HIV infekciju un profilaksi, kā arī tās attieksmi pret HIV/AIDS skartajiem, meklēs risinājumus tam, lai nepietiekamā informētība, aizspriedumi un homofobija nebūtu iemesls jauniem HIV inficēšanās gadījumiem.
Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem AGIHAS projekta ietvaros organizēs Baltijas jūras reģiona valstu (Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Vācijas, Polijas un Latvijas) HIV/AIDS pacientu un viņus atbalstošo NVO trīs dienu konferenci, kuras mērķis būs noskaidrot HIV/AIDS skarto cilvēku patieso stāvokli (t. sk., terapijas pieejamību) šajās valstīs un gūt partnerorganizāciju pieredzi darbā ar HIV/AIDS inficētajiem, valsts sektoru un sabiedrību. Pēdējam aspektam tiks pievērsta īpaši liela uzmanība, jo Latvijā sabiedrības stigmatizācija (aizspriedumi, neziņa un bailes), nereti pat atklāti naidpilna attieksme un norobežošanās no infekcijas skartajiem ir visai izteikta, tāpēc ir ļoti svarīgi to mazināt.
Stigmatizācija ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc Latvijā vēl joprojām, pretēji pasaules un Eiropas tendencēm, pieaug nāves gadījumu skaits no HIV vai AIDS. Arī HIV/AIDS saslimstības biežums un jaunatklāto gadījumu skaits Latvijā, salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm, ir ar augšupejošu līkni. Turklāt pēdējo gadu statistika liecina, ka visvairāk HIV infekcija izplatās tieši heteroseksuālu kontaktu ceļā 20 – 39 gadu vecu cilvēku vidū un lielākā infekcijas izplatība ir vērojama pilsētās, īpaši Rīgā. Tieši tāpēc šis aspekts padara jauno projektu īpaši nozīmīgu visām sabiedrības grupām un slāņiem – mums ir pēdējais laiks saprast, ka HIV infekcija vairs sen nav piederīga tikai atsevišķām riska grupām, patiesībā tā var skart ikvienu mūsu valsts iedzīvotāju, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, sociālā stāvokļa un seksuālās orientācijas.