HERMETIC noslēguma konference Francijā

HERMETIC noslēguma konference norisinājās Parīzē, Francijā šī gada 16. Oktobrī. Pētījumā, kas norisinājās no 2015.gada līdz 2017.gadam piedalījas 4 valstis: Francija, Beļģija, Igaunija un Latvija, kuru pētnieki,  nacionālo veselības ornaizāciju pārstāvji, sabiedriskās organizācijas un biedrības dalījās ar savu pieredzi un pētījumu secinājumiem.

Pārstāves no Latvijas Inga Upmace (Baltijas HIV Asociācija) un Ruta Kaupe (DIA+LOGS) prezentēja HERMETIC pilotprojekta pētījumu par darbu ar mērķa grupām,  kas pakļautas paaugstinātam inficēšanās riskam ar HIV (vīrieši, kuriem ir dzimumsttiecības ar vīriešiem un injicējamo narkotiku lietotājiem) un HIV ārstēšanu. RSU pētniece Anda Ķīvīte uzstājās ar  tēmu par  mutes dobuma sekrēta testa HIV diagnostikas precizitāti, pieejamību un akceptēšanu grūti sasniedzamām mērķautitorijām Latvijā.