Biedrības valdes priekšsēdētāja paraksta līgumu par starptautiska projekta ieviešanu Latvijā

Biedrības valdes priekšsēdētāja E.Dompalma-Linuža š.g.novembrī noslēdza divpusējās sadarbības līgumu ar Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariātu (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) par projekta “HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem” aktivitāšu ieviešanu Latvijā.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.