No šī gada 22. novembra līdz 29. novembrim iniciatīva “HIV Eiropā” plāno rīkot HIV testēšanas Eiropas nedēļu

Kāpēc tas ir svarīgi?
HIV testēšanas nedēļa paredzēta, lai uzlabotu informētību par to, cik svarīgi ir savlaicīgi un regulāri veikt to cilvēku testēšanu, kas visvairāk pakļauti HIV inficēšanās riskam.Ttādējādi tiktu samazināts cilvēku skaits, kas dzīvo ar HIV un kuri nezina savu diagnozi, kā arī tiktu savlaicīgi atklāta infekcija.

Testēšanas Eiropas nedēļas mērķa grupas ir:
– HIV visuzņēmīgākās grupas: vīrieši, kuriem ir sekss ar vīriešiem; reģionu pārstāvji, kur ir liela HIV infekcijas izplatība; tie, kas injicē narkotikas, un nodarbojas ar komercseksu;
– medicīnas darbinieki, ieskaitot tos, kam jāpiedāvā testēšana HIV visuzņēmīgākajai iedzīvotāju daļai, – seksuālās veselības klīniku darbiniekiem, vispārējās medicīnas prakses un citu jomu speciālistiem.

Kā var pievienoties minētajai iniciatīvai?
Iniciatīvas orgkomiteja aicina Eiropas valstu klīnikas un organizācijas pievienoties minētajai iniciatīvai. Ja jūsu organizācija vēlas tajā iesaistīties – organizēt HIV testēšanas akcijas, iedzīvotāju izglītošanas pasākumus, advokācijas pasākumus un darbu ar vietējām organizācijām, kas nodarbojas ar testēšanas popularizēšanu, par to paziņojiet inciatīvas “HIV Eiropā” sekretariāta darbiniekiem hiveurope@cphiv.dk

Kādu atbalstu var saņemt?
Iniciatīvas orgkomiteja sagatavos pierādījumu datu bāzi, kas apstiprina savlaicīgas un regulāras testēšanas uz HIV nozīmību, nodrošinās ar materiāliem, kas organizācijām palīdzēs komunicēt ar citām ieinteresētām pusēm, izstrādās vienotu brendingu, ko organizācijas varēs izmantot pēc saviem ieskatiem kā informatīvos materiālus. Tāpat tiks piedāvātas konsultācijas, kā izmantot materiālus un idejas, tostarp dažādās valstīs uzkrāto labāko pieredzi.
Daudz detalizētāka informācija par testēšanas Eiropas nedēļu tuvākajā laikā būs pieejama www.Hivtestingweek.ru. Visus jautājumus, kas saistīti ar šo pasākumu, varat uzdot, rakstot uz e-pasta adresi: hiveurope@cphiv.dk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.