I.Upmace apmeklē starptautisko HIV/tuberkulozes simpoziju

No 2017.gada 19.-20.maijam biedrības “Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāja Inga Upmace piedalījās 2. Baltijas starptautiskajā simpozijā, kas veltīts HIV/tuberkulozes koinfekcijas pacientiem. Simpozija mērķis – iepazīstināt ar jaunākajām metodēm HIV/tuberkulozes koinfekcijas pacientu ārstēšanā.

Pirmais Baltijas starptautiskais simpozijs norisinājās pagājušā gada maijā, Rīgā, kur tika diskutēts par jaunu medikamentu drošu un efektīvu  pielietošanu, lai uzlabotu ārstēšanas rezultātus tuberkulozes pacientiem. 

Šogad simpozijs tika veltīts diskusijām un dažādu valstu pieredzes apmaiņai, inovatīvu tehnoloģiju izmantošanas diagnosticēšanā un ārstēšanā veicināšanai īpaši HIV/tuberkulozes koinfekcijas pacientiem.

Simpozijā uzstājās vairāku valstu jomas speciālisti, tostarp, arī no Latvijas – dr. I.Ažiņa, dr. A.Cīrule, u.c.

Neskatoties uz pēdējo laiku aktīvu darbību, HIV/tuberkulozes koinfekcija vēl aizvien ir drauds ES/EEA zonas valstīm un turpina izplatīties. Tā piemēram, 2014.gadā reģistrēti 30 000 jauni HIV gadījumi un 58 000 – tuberkulozes gadījumi.