attēls par sadarbību

Ekspertu priekšlikumi situācijas uzlabošanai

Pasaules AIDS dienā 1. decembrī notika biedrības “Baltijas HIV asociācija” organizēta ekspertu diskusija “Kopā pret HIV – ko varam darīt labāk?”. Tās mērķis bija profesionāļu lokā izanalizēt līdzšinējo HIV infekcijas ierobežošanas pasākumu efektivitāti un sagatavot priekšlikumus nākamajam plānošanas dokumentam – HIV infekcijas ierobežošanas plānam.