Biedrības “Baltijas HIV asociācija” biedru ikgadējā kopsapulce

2015. gada 12. martā notika ikgadējā biedrības “Baltijas HIV asociācija” biedru kopsapulce, kurā piedalījās 9 biedrības biedri.

Kopsapulces laikā tika prezentēts un pēc tam vienbalsīgi pieņemts biedrības pārskats par 2014. gadu, kā arī tika lemts par biedrības iespējamām aktivitātēm nākotnē.

Gada pārskats tiks publicēts tuvākā laikā.