Ārstniecības personu iespējas iesaistīties HIV testēšanas nedēļas aktivitātēs

Eiropas HIV testēšanas nedēļā piedāvājiet ikvienam pacientam veikt HIV testu. Jo īpaši cilvēkiem, kam varētu būt paaugstināts risks inficēties, arī sievietēm un vīriešiem reproduktīvajā vecumā. HIV antivielu noteikšanai testus apmaksā valsts. Nosūtiet savus pacientus izmeklēties, bet neaizmirstiet arī viņus aicināt pie jums uz atkārtotu vizīti uzzināt testa atbildi. Gan negatīvie, gan pozitīvie rezultāti ir konfidenciāli apspriežami ar pacientu, dodot saistošus padomus (pēctesta konsultācija). Arī pirms testa veikšanas cilvēks ir jāinformē par izmeklējumu un iespējamajiem rezultātiem (pirmstesta konsultācija).

HIV testu veidi

Bez venozo asiņu izmeklējuma, kas veicams laboratorijā, pastāv iespēja veikt arī HIV eksprestestu ārstniecības praksē, izmantojot kapilārās asinis, ko šobrīd plaši izmanto HIV profilakses kabineti, kā arī vairākas ārstniecības iestādes.

Kā jārīkojas gadījumā, ja pacientam apstiprināta HIV diagnoze

Ja pacientam laboratoriski apstiprināta HIV infekcija, pacients steidzami nosūtāms uz RAKUS ,,Latvijas Infektoloģijas centru’’ Rīgā, Linezera ielā 3, kā arī paralēli par infekcijas apstiprināšanu jāziņo Slimību profilakses un kontroles centram (aizpildāma un nosūtāma speciāla veidlapa). Valsts turpmāk 100 % kompensēs medikamentozo specifisko pretvīrusa terapiju.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.